AKARİSİT (KIRMIZI ÖRÜMCEK İLACI)

TAZOLE

 

Aktif Madde: 110 g/l Etoxazole

 

Formülasyon: Süspansiyon Konsantre (SC)

 

Özellikleri: Kontakt etkili akarisittir. Kırmızıörümceklerin yumurta, larva ve nimflerine karşı dönem değiştirmelerini engellemek suretiyle etki gösterir. Erginlere etkili değildir. Bununla birlikte uygulamadan 3-5 gün sonra belirgin etkisini gösterir ve etki devamlılığı bir ay civarındadır.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Elma

Avrupa kırmızıörümceği
(Panonychus ulmi)

25 ml / 100 L su
(yumurta, larva, nimf)

14 gün

Domates

İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

35 ml / 100 L su
(yumurta, larva, nimf)

3 gün

Pamuk

İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

25 ml/da
(yumurta, larva, nimf)

21 gün

Kırmızıörümcekler
(Tetranychus cinnabarinus)

50 ml/da
(yumurta, larva, nimf)

Karpuz

İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

25 ml/da
(larva, nimf)

3 gün

Bağ *

İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

25 ml / 100 L su
(yumurta, larva, nimf)

7 gün

Biber

(Sera)

İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

35 ml / 100 L su
(larva, nimf)

3 gün

Çilek

(Tarla)

İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

35 ml / 100 L su
(larva, nimf)

1 gün

Hıyar

(Tarla, Sera)

İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

35 ml / 100 L su
(larva, nimf)

3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma - Avrupa kırmızıörümceği: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates, Hıyar ve Biber - Kırmızıörümcekler: Domates ve hıyarda yaprak başına ortalama 3-5 adet, biberde 1-3 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Pamuk - Kırmızıörümcekler: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında yada içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar uygulanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi'nde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 10 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Karpuz - İki noktalı kırmızıörümcek: Sebze bahçelerinde ilk sayım için çiçeklenme döneminde araziye parsellerin köşegenlerinden çapraz olarak girilir. 3-5 adımda bir, bitkinin dip ve orta yapraklarında kırmızıörümcek nimf ve erginlerinin sayımı yapılır. Yapraklar üzerindeki canlı kırmızıörümcekler büyüteç ile sayılıp kayıt edilir. Toplam kırmızıörümcek sayısı sayılan yaprak adetine bölünür. Bir yaprağa düşen canlı kırmızıörümcek sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.

Bağ - İki noktalı kırmızıörümcek: Yayılış gösterdiği bağ alanları gözlem altında tutulmalı, bir yaprakta 5-8 adet zararlı bulunduğunda kimyasal mücadele önerilir. Birinci uygulamada kullanılan ürünün etki süresi bitiminden itibaren yapılan sayımlarda, zararlı yoğunluğu eşiğin üzerine çıkarsa, ikinci uygulama yapılır. Hasattan önce yapılan uygulamalarda, kullanılan akarisitin bekleme süresi dikkate alınarak uygulamaya son verilir. Şayet zarar devam ediyorsa hasattan sonra da uygulama yapılabilir.

Çilek - iki noktalı kırmızıörümcek: Erken dönem uygulaması: Kırmızıörümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.

Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu - Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulanması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

TAZOLE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 10B olarak sınıflandırılan bir Akarisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TAZOLE ‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 10B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Alkali özelliktekiler hariç, diğer insektisit, fungisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak uygulanabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

100 ml, 250 ml ve 500 ml’lik ambalajlarda.

 

 

 

 

 

 

Doğal A.Ş.

Danışma Hattı

danisma hatti

Adres

MERKEZ OFİS

Adres : Toplarönü Sokak No:16, 34810 Anadolu Hisarı – İstanbul
Tel : +90 216 308 65 87 (pbx)
Faks : +90 216 308 65 84
E-Posta : dogal@dogaltrm.com

Lokasyon

MERKEZ:

Search