NEMATİSİT (NEMATOD İLACI)

TRIPP 900 EC

 

Aktif Madde: 900 g/l Fosthiazate

 

Formülasyon: Emülsiyon Konsantre (EC)

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Domates

(Sera)

Kök-ur nematodları

(Meloidogyne spp.)

500 ml/da

(Toprak yüzey uygulaması)

-

170 ml/da

(Damla sulama ile uygulama, fide dikiminden 3-6 gün önce)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Toprak iyi işlenmiş, keseksiz ve tavında olmalıdır. Kullanılacak organik gübre (hayvan gübresi) atılmış, serpilmiş ve toprağa kanştırılmış olmalıdır.

Toprak yüzey uygulaması: TRIPP 900 EC sera toprağına pülverizatör ile uygulanır ve uygulamadan hemen sonra sulama yapılarak bitki koruma ürününün toprağa iyice nüfuz etmesi sağlanır. Daha sonra fidelerin tarlaya dikimine geçilir.

Damlama sulama uygulaması: Serada fide dlkiminden 3-6 gün önce, damlama sulama şeklinde, tavsiye edilen dozda 1 defada uygulanmalıdır. Dikimden sonra kullanılmamalıdır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

TRIPP 900 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir nematisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TRIPP 900 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmaz.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

500 ml ve 1 lt’lik ambalajlarda.

 

 

 

 

 

 

Doğal A.Ş.

Danışma Hattı

danisma hatti

Adres

MERKEZ OFİS

Adres : Toplarönü Sokak No:16, 34810 Anadolu Hisarı – İstanbul
Tel : +90 216 308 65 87 (pbx)
Faks : +90 216 308 65 84
E-Posta : dogal@dogaltrm.com

Lokasyon

MERKEZ:

Search