BOW 50 WP

FUNGİSİT (MANTAR İLACI)

BOW 50 WP

 

Aktif Madde: % 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid

 

Formülasyon: Islanabilir Toz (WP)

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Elma

Elma karalekesi

(Venturia inaequalis)

800 g/100 L su dal sıracası varsa

400 g/100 L su dal sıracası yoksa

21 gün

Armut

Armut karalekesi

(Venturia pirina)

800 g/100 L su dal sıracası varsa

400 g/100 L su dal sıracası yoksa

21 gün

Armut memelipası (Gymnosporangium fuscum)

400 g/100 L su

Kayısı

Sert çekirdekli meyvelerde yaprakdelen

(Wilsonomyces carpophilus)

400 g/100 L su normal dönem

800 g/100 L su dormant dönem

21 gün

Şeftali

Sert çekirdekli meyvelerde yaprakdelen

(Wilsonomyces carpophilus)

400 g/100 L su 1. uygulama

800 g/100 L su 2. uygulama

21 gün

Şeftali yaprak kıvraklığı (Taphrina deformans)

800 g/100 L su

Erik

Cep hastalığı (Taphrina pruni)

800 g/100 L su

21 gün

Antepfıstığı

Karazenk (Pseudocercospora pistacina)

500 g/100 L su

21 gün

Turunçgiller

Uç kurutan (Phoma tracheiphila)

400 g/100 L su

21 gün

Zeytin

Halkalı leke (Spilocaea oleaginea)

400 g/100 L su

21 gün

Bağ *

Bağ mildiyösü

(Plasmopara viticola)

300 g/100 L su 1. uygulama

500 g/100 L su 2. uygulama

21 gün

Bağ antraknozu

(Elsinoe ampelina)

300 g/100 L su 1. uygulama

500 g/100 L su 2. uygulama

Domates

Mildiyö (Phytophthora infestans)

300 g/100 l su

14 gün

Bakteriyel benek

(Pseudomonas syringae pv. tomato)

300 g/100 L su 1. uygulama

400 g/100 L su 2. uygulama

Bakteriyel leke

(Xanthomonas vesicatoria)

300 g/100 L su 1. uygulama

400 g/100 L su 2. uygulama

Patates

Patates mildiyösü (Phytophthora infestans)

300 g/100 l su

14 gün

Domates, Patlıcan, Patates

Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

500 g/100 l su

14 gün

Yerfıstığı

Serkospora erken yaprak lekesi

(Cercospora arachidicola)

400 g/100 l su

14 gün

Sebze fideleri

Çökerten ve kök çürüklüğü

(Pythium spp., Rhizoctania spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp. Phytophthora spp.)

300 g/100 L su 1. uygulama

500 g/100 L su 2. Uygulama

(fidelik uygulaması)

14 gün

Hıyar

Hıyar köşeli yaprak lekesi

(Pseudomonas syringae pv. lachrymans)

300 g/100 l su

14 gün

Şerbetçiotu

Şerbetçiotu mildiyösü

(Pseudoperonospora humuli)

500 g/100 l su

14 gün

Aspir

Aspir yaprak lekesi (Alternaria carthami)

300 g/100 l su

14 gün

Tütün

Çökerten

(Rhizoctania solani, Fusarium spp., Pythium spp., Alternaria spp., Sclerotinia sclerotiorum)

400 g/100 l su

14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

** Domates bitkilerinin gelişiminde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı bitki koruma ürünlerinin tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungisitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ürünlerle en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma karalekesi: 1. uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce), 2.uygulama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde), 3.uygulama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullannın hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Armut karalekesi: 1. uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce), 2. uygulama beyaz rozet döneminde, 3. uygulama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer uygulamalar kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile yapılmalıdır.

Armut memelipası: 1. uygulama çiçek tomurcuklan patlamadan hemen önce, 2. uygulama çiçekler beyaz rozet döneminde, 3. uygulama çiçek taç yapraklarının % 80-90'ı döküldüğü zaman yapılmalıdır. Genellikle 3 uygulama yeterli olmakla beraber, ilkbaharın yağışlı geçtiği iklim koşullarında, bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yağışlar bitinceye kadar diğer uygulamalara devam edilir.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprakdelen (Çil) (Kayısı, Şeftali): 1. uygulama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. uygulama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde) yapılmalıdır. Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. uygulama yapılmalıdır.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı: Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Eriklerde cep hastalığı: 1. uygulama tomurcuklar kabardığı dönemde, 2. uygulama çiçek taç yapraklarının % 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Antepfıstığında karazenk: 1. uygulama, koruyucu fungisitlerle mücadele yapılacaksa uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungisitlerle mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca tedavi edici fungisitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir. 2. ve diğer uygulamalar kullanılan bitki koruma ürününün özelliği, etki süresi ve yağış durumu dikkate alınarak 15 gün aralıklarla yapılır.

Turunçgillerde uç kurutan: Yeşil aksam ilaçlamaları Ekim, Aralık ve Mart aylarında olmak üzere 3 kez yapılmalıdır. Toprak ilaçlamaları yeşil aksam ilaçlamasının yanı sıra, bahçedeki ağır enfekteli ağaçlara, Ekim ayında bir defa olmak üzere yapılmalıdır.

Zeytinlerde halkalı leke: Marmara Bölgesinde 1. uygulama sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 2. uygulama çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır. Ege Bölgesinde 1. uygulama ilkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 2. uygulama çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır. Akdeniz Bölgesinde 1. uygulama hasattan sonra, 2. uygulama ilkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 3. uygulama çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü: 1. uygulama sürgünler 25-30 cm uzunlukta olunca yapılmalıdır. 2. ve diğer uygulamalar 1. uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Bağ antraknozu: Kış ilaçlaması bağlar budandıktan sonra, gözler henüz uyanmadığı devrede yapılmalıdır. Yaz ilaçlaması için bağ mildiyösü ile fenolojiye göre uygulama yapıldığında, bağ antraknozu için ayrıca uygulamaya gerek duyulmaz. Ayrı uygulama gerektiği takdirde aşağıdaki program uygulanır. 1. uygulama sürgünler 5-10 cm, 2. ve diğer uygulamalar 1. uygulamada kullanılan fungisitin etki süresi dikkate alınarak yapılır. Taneler yarı büyüklüğünü aldığı döneme kadar uygulamalara devam edilir. Çiçeklenme döneminde uygulama tavsiye edilmez.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Domateste bakteriyel benek: Fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı artırılabilir.

Domateste bakteriyel leke: Yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yürütülür. Yeşil aksam ilaçlamaları fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez, koruyucu olarak fide döneminde haftada bir, tarlada ise 10 gün arayla 2-3 uygulama yapılmalıdır.

Patates mildiyösü: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Fasulye antraknozu: Yörede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile birlikte uygulamalara başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, İklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamalara devam edilir. Bitkinin tüm yeşil akşamına uygulanmasına özen gösterilmelidir.

Fasulye adi yaprak yanıklığı ve hale yanıklığı: Tarlada hastalık görülmeden önce veya İlk görülmeye başladığında haftada bir olmak üzere 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır.

Domates, patlıcan ve patateste erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Yerfıstığında serkospora erken yaprak lekesi: Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır ve hasada kadar devam edilebilir.

Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü: Uygulamalar tohum ve toprak ilaçlaması şeklinde yapılır. Tohum İlaçlaması ekimden önce tohuma uygulanır. Toprak ilaçlaması ekimden önce, ekimden sonra fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra ve fidelerin sera veya tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır.

Hıyar köşeli yaprak lekesi: Tarlada hastalık görülmeden önce veya ilk görülmeye başladığında koruyucu olarak 10 gün ara ile en az 3 uygulama şeklinde yapılmalıdır.

Şerbetçiotu mildiyösü: İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda uygulamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara İle tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10’ar gün aralıklarla devam edilir.

Aspir yaprak lekesi: Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğü zaman uygulamalara başlanır.

Tütün fidelerinde çökerten: Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra veya fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır. Hastalık görülür görülmez yapılacak uygulamalar, şaşırtma devresine kadar haftada bir uygulanır.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

BOW 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M:1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek İçin BOW 50 WP 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M:1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

800 gr, 4 Kg ve 10 kg’lık ambalajlarda.

 

 

 

 

 

 

Doğal A.Ş.

Danışma Hattı

danisma hatti

Adres

MERKEZ OFİS

Adres : Toplarönü Sokak No:16, 34810 Anadolu Hisarı – İstanbul
Tel : +90 216 308 65 87 (pbx)
Faks : +90 216 308 65 84
E-Posta : dogal@dogaltrm.com

Lokasyon

MERKEZ:

Search