CAMADA

FUNGİSİT (MANTAR İLACI)

CAMADA

 

Aktif Madde: %70 Thiophanate-methyl

 

Formülasyon: Islanabilir Toz (WP)

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Elma

Karaleke (Venturia inaequalis)

60 g/100 lt su

14 gün

Külleme (Podosphaera leucotricha)

60 g/100 lt su

Armut

Karaleke (Venturia pirina)

60 g/100 lt su

14 gün

Hıyar,

Kavun *

Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)

40 g/100 lt su

3 gün

Şekerpancarı

Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola)

40 g/100 lt su

21 gün

Şeftali

Çiçek monilyası (Sclerotinia laxa)

60 g/100 lt su

14 gün

Kayısı

Çiçek monilyası (Sclerotinia laxa)

60 g/100 lt su

14 gün

Kiraz, Vişne

Çiçek monilyası (Sclerotinia laxa)

60 g/100 lt su

14 gün

Yeni dünya

Karaleke (Venturia inaequalis var. eribotryae)

60 g/100 lt su

14 gün

Ayva

Monilya (Sclerotinia linhartiana)

60 g/100 lt su

14 gün

Bağ **

Külleme (Erysiphe necator)

100 g/100 lt su

14 gün

* Ege ve Akdeniz Bölgelerinde tavsiye edilmemektedir.

** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elmada karaleke: 1. uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce), 2.uygulama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde), 3.uygulama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Elmada külleme: 1. uygulama pembe çiçek tomurcuğu döneminde, 2. uygulama çiçek taç yapraklarının % 60-70’i döküldüğünde, 3. ve diğer uygulamalar hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Armutta karaleke: 1. uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gön önce), 2. uygulama beyaz rozet döneminde, 3. uygulama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer uygulamalar kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Kabakgillerde külleme (Hıyar ve Kavun): İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşullan ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C'nin üstünde ve orantılı nemin de % 50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Şekerpancarında yaprak leke hastalığı: Şekerpancarı erişkin yapraklarının % 5'inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Çiçek monilyası (Şeftali, Kayısı, Kiraz ve Vişne): 1. uygulama çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte), 2. uygulama tam çiçeklenmede (% 90-100 çiçekte) yapılır.

Yenidünyada karaleke: 1. uygulama sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce, 2. uygulama çiçek tomurcukları açılmadan önce, 3. uygulama çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra, 4. ve diğer uygulamalar üçüncü uygulamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar, kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Uygulama programı gerekirse firma önerilerine göre değiştirilebilir. Uygulama sayısı ve tarihleri kaydedilir.

Ayvada monilya: Uygulamadan önce bir yıl öncesinden ağaç üzerinde asılı kalan mumya meyveler toplanmalıdır. 1. uygulama çiçeklerin % 5'i açtığında, 2. uygulama çiçeklerin % 50'si açtığında, 3. uygulama tam çiçeklenme devresinde (çiçeklerin % 90-10(70 açtığında) yapılmalıdır.

Bağda külleme: 1. uygulama çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde, 2. uygulama çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde, 3. uygulama çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi İriliğinde olduğu dönemde, 4. ve diğer uygulamalar üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

CAMADA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B1:1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için CAMADA 'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B1:1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Alkali karakterli bitki koruma ürünleri hariç diğerleri ile karışabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

250 gr, 400 gr, ve 800 gr’ lık ambalajlarda.

 

 

 

 

 

 

Doğal A.Ş.

Danışma Hattı

danisma hatti

Adres

MERKEZ OFİS

Adres : Toplarönü Sokak No:16, 34810 Anadolu Hisarı – İstanbul
Tel : +90 216 308 65 87 (pbx)
Faks : +90 216 308 65 84
E-Posta : dogal@dogaltrm.com

Lokasyon

MERKEZ:

Search