DORIS

FUNGİSİT (MANTAR İLACI)

DORIS

 

Aktif Madde: 250 g/l Azoxystrobin

 

Formülasyon: Süspansiyon Konsantre (SC)

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Bağ *

Bağ mildiyösü

(Plasmopara viticola)

75 ml/100 L su

21 gün

Bağ küllemesi

(Erysiphe necator)

Ölükol

(Phomopsis viticola)

Hıyar

 

Kabakgillerde mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

60 ml/100 L su

3 gün

Kabakgillerde külleme

(Erysiphe cichoracearum,

Sphaerotheca fuliginea)

75 ml/100 L su

3 gün

Kabak

Kabakgillerde külleme

(Erysiphe cichoracearum,

Sphaerotheca fuliginea)

75 ml/100 L su

3 gün

Domates

(Tarla)

Domates mildiyösü

(Phytophthora infestans)

75 ml/100 L su

3 gün

Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

Karpuz

Alternarya yaprak yanıklığı

(Alternaria cucumerina)

75 ml/da

 

3 gün

 

Biber

(Sera)

Patlıcangillerde külleme

(Leveillula taurica)

75 ml/100 L su

3 gün

Çeltik

Çeltik yanıklığı

(Pyricularia oryzae)

100 ml/da

28 gün

Nohut

Nohut antraknozu

(Ascochyta rabiei)

75 ml/da

7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağda mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm boya ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar hastalığın gelişme durumu ve meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün aralıklarla yapılır.

Bağda külleme: 1. uygulama çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde, 2. uygulama çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde, 3. uygulama çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde, 4. ve diğer uygulamalar üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Bağda ölükol: Yaz ilaçlaması olarak 1. uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda, 2. uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda, 3. uygulama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Hıyarda mildiyö: İlaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk mildiyö belirtileri görüldüğünde başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. İlaçlamaların bitkilerin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Hıyar ve kabakta külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C’nin üstünde ve orantılı nemin % 50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Domateste mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domateste erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda bitki koruma ürününün etki süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

Karpuzda alternarya yaprak yanıklığı: Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesi ile uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Biberde (Sera) külleme: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla uygulamalara devam edilmelidir.

Çeltikte çeltik yanıklığı: Yeşil aksam ilaçlamalarında hastalık belirtileri ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Gerekli hallerde bitki koruma ürününün etki süresi göz önüne alınarak ikinci ve üçüncü uygulamalar yapılmalıdır.

Nohutta nohut antraknozu: Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10 °C ve orantılı nemin en az % 80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

Bağda bir sezon içinde DORIS ile uygulama sayısı 4´ü geçmemeli, 3´ten fazla üst üste kullanılmamalıdır.

Sebzelerde bir sezon içinde DORIS ile yapılacak uygulama sayısı 4’ten fazla olmamalı, 2’den fazla üst üste kullanılmamalıdır.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

DORIS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için DORIS’in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3:11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

200 ml, 300 ml, 750 ml ve 1 lt’lik ambalajlarda.

 

 

 

 

 

 

Doğal A.Ş.

Danışma Hattı

danisma hatti

Adres

MERKEZ OFİS

Adres : Toplarönü Sokak No:16, 34810 Anadolu Hisarı – İstanbul
Tel : +90 216 308 65 87 (pbx)
Faks : +90 216 308 65 84
E-Posta : dogal@dogaltrm.com

Lokasyon

MERKEZ:

Search