EMERALD 100 EC

FUNGİSİT (MANTAR İLACI)

EMERALD 100 EC

 

Aktif Madde: 100 g/L Penconazole

 

Formülasyon: Emülsiyon Konsantre (EC)

 

EMERALD 100 EC uygulamadan kısa bir süre sonra bitki bünyesine alınarak yapraklarda taşınır. Bu sebeple uygulamadan kısa süre sonra yağan yağışlardan etkilenmez.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Bağ *

Bağ küllemesi

(Erysiphe necator)

25 ml/100 l su

21 gün

Gül

Gül külleme

(Sphaerotheca pannosa var. rosae)

25 ml/100 l su

14 gün

Tütün

Tütün külleme

(Erysiphe cichoracearum)

35 ml/100 l su veya

35 ml/da

14 gün

Domates

(Sera)

Patlıcangillerde külleme

(Leveillula taurica)

50 ml/100 l su

7 gün

Biber

(Sera)

Patlıcangillerde külleme

(Leveillula taurica)

50 ml/100 l su

7 gün

Patlıcan (Sera)

Patlıcangillerde külleme

(Leveillula taurica)

50 ml/100 l su

7 gün

Hıyar

(Sera)

Kabakgillerde külleme

(Erysiphe cichoracearum,

Sphaerotheca fuliginea)

50 ml/100 l su

7 gün

Çilek

Külleme

(Sphaerotheca macularisf.sp.fragariae)

50 ml/100 l su

7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağda küllemeye karşı 1. uygulama çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde, 2. uygulama çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde, 3. uygulama çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde, 4. ve diğer uygulamalar üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ürünün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Gülde küllemeye karşı yaprak ve tomurcuk oluşumu başladığında ilk uygulama yapılmalıdır. Uygulama sabah serinliğinde, rüzgarsız ve yağışsız havalarda yapılmalı ve bitkinin tüm yüzeyi kaplanmalıdır. Kullanılan ürünün etki süresi ve hastalığın seyrine göre 14 gün ara ile uygulamalar tekrarlanabilir.

Tütünde küllemeye karşı uygulama yaprağın alt ve üst yüzünde ince bir film tabakası oluşturacak şekilde yapılmalıdır. İlk külleme lekeleri görülür görülmez uygulamalara başlanır. Tek uygulama yeterli olabilir, Epidemi devam ederse 2. ve 3. uygulama 7-10 gün ara ile yenilenir.

Domateste (Sera), Biberde (Sera) ve Patlıcanda (Sera) patlıcangillerde küllemeye karşı uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Hıyarda (Sera) kabakgillerde küllemeye karşı ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, İklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya 12-14 gün ara ile devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C'nin üstünde ve orantılı nemin de % 50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Çilekte küllemeye karşı 1. uygulamaya ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. 2. ve diğer uygulamalara kullanılan bitki koruma ürünlerinin etki süreleri dikkate alınarak enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar 10 gün ara ile devam edilir.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

EMERALD 100 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için

EMERALD 100 EC 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda İse, farklı etki mekanizmasına sahip (grup G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

EMERALD 100 EC 'nin etkinliği kendinden önce veya kendinden sonra uygulanan veya depo karışımı yapılan bitki koruma ürünlerinden etkilenmez. İhtiyaç duyulduğunda, karışım halinde kullanılacak ürün ile fiziksel yönden karışma durumu bu ürüne az miktarda

EMERALD 100 EC ilave edilerek kolayca kontrol edilebilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

100 ml, 250 ml ve 500 ml’lik ambalajlarda.

 

 

 

 

 

 

Doğal A.Ş.

Danışma Hattı

danisma hatti

Adres

MERKEZ OFİS

Adres : Toplarönü Sokak No:16, 34810 Anadolu Hisarı – İstanbul
Tel : +90 216 308 65 87 (pbx)
Faks : +90 216 308 65 84
E-Posta : dogal@dogaltrm.com

Lokasyon

MERKEZ:

Search