FATCHO 5 EC

FUNGİSİT (MANTAR İLACI)

FATCHO 5 EC

 

Aktif Madde: 51,4 g/L Metalik bakır'a eşdeğer Yağ ve Rosin Asitlerinin Bakır Tuzları

 

Formülasyon: Emülsiyon Konsantre (EC)

 

FATCHO 5 EC su ile çok kolay karışır ve terkibinde yer alan yayıcı yapıştırıcı sayesinde ihtiva ettiği bakırı yapraklara homojen olarak yayar ve ince bir bakır tabakası oluşturur. Bu nedenle daha uzun süre kontrol yağlayarak uygulama sayısı azalır. Yağmurla yıkanmaya çok dayanıklıdır. Ultraviyole ışınlarından etkilenmez, püskürtme aletlerini aşındırmaz, memeleri tıkamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Bağ *

Mildiyö (Plasmopara viticola)

200 ml/100 L su

7 gün

Ölükol (Phomopsis viticola)

Yalnızca yaz ilaçlaması yapılır.

Domates

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

200 ml/da

7 gün

Bakteriyel benek hastalığı

(Pseudomonas syrinqae pv. tomato)

Mildiyö (Phytophthora infestans)

Zeytin

Halkalı leke (Spilocaea oleaginea)

350 ml/100 L su

7 gün

Kayısı

Yaprak delen (Çil hastalığı)

(Wilsonomyces carpophilus)

500 ml/100 L su

(Dormant dönem)

250 ml/100 L su

(Normal dönem)

7 gün

Turunçgil

Kahverengi leke

(Alternaria alternata f.sp. citri)

300 ml/100 L su

7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağda mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm'ye ulaşınca başlanmalıdır. 2. ve sonraki uygulamalar 1. uygulamanın etki süresi, hastalığın gelişme durumu ve meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile yapılır.

Bağda ölükol: Yaz ilaçlaması olarak 1. uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda, 2. uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda, 3. uygulama sürgünler 25-30 c m y i bulduğunda yapılır.

Domateste erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Domateste bakteriyel benek hastalığı: Domateste bakteriyel benek ile mücadele yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yürütülür. Yeşil aksam ilaçlamaları, fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı arttırılabilir.

Domateste mildiyö: Çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında, kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Zeytinde halkalı leke: Marmara Bölgesinde 1. uygulama sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 2. uygulama çiçek somakları belirginleştikten sonra yapılmalıdır. Ege Bölgesinde 1, uygulama ilkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 2, uygulama çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır. Akdeniz Bölgesinde 1. uygulama hasattan sonra, 2. uygulama ilkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 3. uygulama çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Kayısıda yaprak delen: 1. uygulama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. uygulama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde), 3. uygulama meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

Turunçgilde kahverengi leke: Uygulamaya sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında, yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı, sıcaklıklarının arttığı ve meyvenin 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

FATCHO 5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için FATCHO 5 EC 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Dodine terkipli bitki koruma ürünleri hariç diğer birçok tarım ürünü ile karıştırılarak kullanılabilir. Şelatlı veya sıvı yaprak gübreleri ile karıştırılmamalıdır. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

100ml, 500 ml, 800 ml, 1 Lt, 2.5 lt, 3.5 Lt ve 5 Lt’ lik ambalajlarda.

 

 

 

 

 

 

Doğal A.Ş.

Danışma Hattı

danisma hatti

Adres

MERKEZ OFİS

Adres : Toplarönü Sokak No:16, 34810 Anadolu Hisarı – İstanbul
Tel : +90 216 308 65 87 (pbx)
Faks : +90 216 308 65 84
E-Posta : dogal@dogaltrm.com

Lokasyon

MERKEZ:

Search