FIERO LIQUID

FUNGİSİT (MANTAR İLACI)

FIERO LIQUID

 

Aktif Madde: 361,1 g/l Metalik bakıra eşdeğer Bakır hidroksit

 

Formülasyon: Süspansiyon Konsantre (SC)

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Zeytin

Halkalı leke

(Spilocaea oleaginea)

250 ml/100 l su

14 gün

Bağ *

Mildiyö (Plasmopara viticola)

100 ml/100 l su

7 gün

Ölükol (Phomopsis viticola)

Kayısı

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen

(Wilsonomyces carpophylus)

500 ml/100 l su

(Dormant dönem)

250 ml/100 l su

(Normal dönem)

7 gün

 

 

Turunçgil

Kahverengi leke

(Alternaria alternata f.sp. citri)

200 ml/100 l su

7 gün

Elma

Kara leke ( Venturia inaequalis)

250 ml/100 l su

14 gün

Domates

Mildiyö (Phytophthora infestans)

200 ml/da

7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Zeytinde halkalı leke: Marmara Bölgesinde 1. uygulama sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 2. uygulama çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır. Ege Bölgesinde 1. uygulama ilkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 2. uygulama çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.Akdeniz Bölgesinde 1. uygulama hasattan sonra, 2. uygulama ilkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 3. uygulama çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Bağda mildiyö: 1. uygulama sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca yapılmalıdır. 2. ve diğer uygulamalar İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörleri dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu İçin uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Bağda ölükol: Kış uygulaması budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.

Yaz uygulaması olarak 1. uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda, 2. uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda, 3. uygulama sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Kayısıda sert çekirdekti meyvelerde yaprak delen: 1. uygulama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. uygulama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde), 3. uygulama meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

Turunçgillerde kahverengi leke: Uygulamalara sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve İlk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişiminin durduğu, yağışların azaldığı, sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Elmada karaleke: 1. uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce), 2. uygulama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde), 3. uygulama çiçek taç yapraklan % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın İlerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Domateste mildiyö: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

FIERO LIQUID adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M:1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için FIERO LIQUID 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M:1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Birçok bitki koruma ürünü ile karıştırılarak kullanılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

1 Lt ve 5 lt’ lik ambalajlarda.

 

 

 

 

 

 

Doğal A.Ş.

Danışma Hattı

danisma hatti

Adres

MERKEZ OFİS

Adres : Toplarönü Sokak No:16, 34810 Anadolu Hisarı – İstanbul
Tel : +90 216 308 65 87 (pbx)
Faks : +90 216 308 65 84
E-Posta : dogal@dogaltrm.com

Lokasyon

MERKEZ:

Search