HAMTA P 490 EC

FUNGİSİT (MANTAR İLACI)

HAMTA P 490 EC

 

Aktif Madde: 400 g/L Prochloraz + 90 g/L Propiconazole

 

Formülasyon: Emülsiyon Konsantre (EC)

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Buğday

Tahıl küllemesi

(Erysiphe graminis)

125 ml/da

35 gün

Pas hastalıkları

(Puccinia striiformis, P. recondita tritici, P. graminis tritici)

125 ml/da

35 gün

Septorya yaprak lekesi

(Septoria tritici)

125 ml/da

35 gün

Şeker pancarı

Külleme

(Erysiphe betae)

125 ml/da

 

35 gün

 

Yaprak leke hastalığı

(Cercospora beticola)

125 ml/da

35 gün

Çeltik

Çeltik Yanıklığı

(Pyricularia oryzae)

150 ml/da

21 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Buğdayda tahıl küllemesi: Hastalığın ilk püstülleri görüldüğü zaman uygulamaya başlanmalıdır. Gerekli görüldüğü hallerde ikinci uygulama yapılmalıdır.

Buğdayda pas hastalıkları: Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam ilaçlaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süresi de dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Buğdayda septorya yaprak lekesi: İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Hastalık belirtileri ilk görüldüğünde uygulamaya başlanır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir. Bitki koruma ürününün etki süresi de dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir.

Şeker pancarında külleme: Uygulamaya hastalık belirtileri görülünce başlanır ve 20 gün ara ile ihtiyaca göre devam edilir.

Şeker pancarında yaprak leke hastalığı: Şeker pancarı erişkin yapraklarının % 5'inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde İle uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Çeltikte çeltik yanıklığı: Yeşil aksam İlaçlaması olarak hastalık belirtileri ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Gerekli hallerde hava şartlarına bağlı olarak 15-20 gün sonra ikinci uygulama yapılabilir.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

HAMTA P 490 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için HAMTA P 490 EC 'nin aynı üretim sezonu İçerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (G rup G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Aşırı derecede alkali karakter gösteren bitki koruma ürünleri dışında kalan insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

1 Lt ve 5 Lt’ lik ambalajlarda.

 

 

 

 

 

 

Doğal A.Ş.

Danışma Hattı

danisma hatti

Adres

MERKEZ OFİS

Adres : Toplarönü Sokak No:16, 34810 Anadolu Hisarı – İstanbul
Tel : +90 216 308 65 87 (pbx)
Faks : +90 216 308 65 84
E-Posta : dogal@dogaltrm.com

Lokasyon

MERKEZ:

Search