HOCKEY XL 035 FS

FUNGİSİT (MANTAR İLACI)

HOCKEY XL 035 FS

 

Aktif Madde: 25 g/l Fludioxonil + 10 g/l Metalaxyl-M

 

Formülasyon: Tohum İlaçlaması için Akıcı Konsantre (FS)

 

HOCKEY XL 035 FS kök çürüklüğü ve fide yanıklığı hastalıklarını tohum ilacı ve fide uygulaması olarak başarılı bir şekilde kontrol eder. Fludioxonil rezidüel etkili, geniş etki sahalı kontak bir fungisittir. Metalaxyl-M ise mısır ve pamukta tohuma nüfuz eder ve sistemik olduğundan çimlenme esnasında tüm bitki aksamına taşınır.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Mısır

Tohum fide kök çürüklüğü, fide yanıklığı

(Pythium spp., Fusarium moniliforme)

100 ml/100 kg tohum

-

Pamuk

Fide kök çürüklüğü

(Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Alternaria spp., Macrophomina spp., Verticillium spp., Aspergillus spp.)

300 ml/100 kg havsız tohuma

500 ml/100 kg havlı tohuma

-

Biber

 

Fide kök çürüklüğü

(Pythium spp., Fusarium spp.)

10 ml/m2

4 litre su ile

14 gün

Domates

Fide kök çürüklüğü

(Pythium spp., Fusarium spp.,

Rhizoctonia solani)

10 ml/m2

4 litre su ile

14 gün

Muz

Fusarium solgunluğu

(Fusarium oxysporum f. sp. cubense)

1000 ml/da

21 gün

Tütün

Fide kök çürüklüğü

(Pythium spp., Fusarium spp.,

Rhizoctonia solani)

7,5 ml/m2

3 litre su ile

21 gün

Yer fıstığı

Kök boğazı çürüklüğü

(Aspergillus niger)

400 ml/100 kg tohum

-

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Bitki koruma ürünü önce aşağıda belirtildiği gibi su ile karıştırılarak bulamaç haline getirilir. Bu bulamaç tohuma tatbik edilir. İlaçlı tohum iyi bir şekilde ekilmeli ve üzeri toprakla örtülmelidir.

 

Bulamacın hazırlanması:

- İlaç hazırlama tankını su ile doldurunuz.

- Kullanmadan önce bitki koruma ürününü ambalajında iyice çalkalayınız.

- Sürekli karıştırmak suretiyle, gerekli miktarda HOCKEY XL 035 FS ’yi suya ilave ediniz.

- Bu bulamacın karıştırma işlemini tüm kullanım boyunca sürdürünüz.

 

Mısır, Pamuk ve Yer fıstığı: Tohum ilaçlama işlemi havadar bir yerde yapılmalıdır. HOCKEY XL 035 FS sıvı sisleme odasında memeler veya döner diskler vasıtasıyla tohuma püskürtme şeklinde ‘Continuous Flow Treater’ adıyla bilinen, kesintisiz çalışan herhangi bir tohum ilaçlama aleti ile uygulanabilir. Uygulama ayrıca döner ilaçlama bidonları ile de yapılabilir. İlaçlanmış tohum evvelce yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce ilaçlı tohum ile mibzer ayarının tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra ilaçlama aletinin temizlenmesi gerekir

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Mısır - Tohum fide kök çürüklüğü, Fide yanıklığı: 100 ml bitki koruma ürünü 1 litre su ile karıştırılır. Elde edilen bu bulamaç 100 kg mısır tohumuna tatbik edilir. Bu bulamaç hazırlandıktan sonra 24 saat içinde kullanılmalıdır.

Pamuk - Fide kök çürüklüğü: 100 kg pamuk tohumu 2 litre su ile nemlendirilir. Sonra 300 ml bitki koruma ürünü nemlendirilmiş bu pamuk tohumuna mütecanis şekilde karıştırılarak tatbik edilir.

Yer fıstığı - Kök boğaz çürüklüğü: Uygulamalar yer fıstığı ilaçlamalarına uygun profesyonel ilaçlama ünitelerine sahip işletmelerde yapılabileceği gibi, üretici koşullarında 100 kg yer fıstığı tohumunun plastik bir örtü üzerine serilerek, 400 ml bitki koruma ürünü, 600 ml su ile karıştırılıp bu 1 litrelik ilaçlı suyun tohumlar üzerine bir el pülverizatörü yardımıyla yeknesak bir şekilde püskürtülmesi ile de yapılabilir. Kaplamanın yeknesak olabilmesi için uygulama sırasında tohumlar kabukları zedelenmeyecek şekilde hafifçe karıştırılmalıdır. Tohumlar kuruduktan sonra aynı gün ekilmelidir.

Biber, Domates ve Tütün - Fide kök çürüklüğü: Fide kök çürüklüğü mücadelesinde fideler toprak yüzeyine çıkınca uygulama yapılır. İlaçlama öncesi 100 litre suya 250 ml bitki koruma ürünü konularak iyice karıştırılır. Bu ilaçlı karışım süzgülü kova kullanılarak, biber ve domateste m2’ye 4 litre ilaçlı su hesabı ile 10 ml, tütünde 3 litre ilaçlı su hesabı ile 7,5 ml ilaç atılır.

Muz - Fusarium solgunluğu: Fusarium solgunluğu mücadelesinde fidelerin dikim sırasında ilaç, dekara 1000 ml gelecek şekilde can suyu ile birlikte verilir.

Bitki tahammülü: Tavsiye edilen şekilde kullanıldığında HOCKEY XL 035 FS tavsiye edildiği bitkilerce iyi bir şekilde tolere edilir.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

HOCKEY XL 035 FS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup E2,12 + A1,4 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için HOCKEY XL 035 FS ’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup E2,12 + A1,4 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Nötr reaksiyonlu diğer tohum ilaçlarının WS veya FS formülasyonları ile karışım halinde kullanılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

250 ml, 500 ml ve 1 Lt’ lik ambalajlarda.

 

 

 

 

 

 

Doğal A.Ş.

Danışma Hattı

danisma hatti

Adres

MERKEZ OFİS

Adres : Toplarönü Sokak No:16, 34810 Anadolu Hisarı – İstanbul
Tel : +90 216 308 65 87 (pbx)
Faks : +90 216 308 65 84
E-Posta : dogal@dogaltrm.com

Lokasyon

MERKEZ:

Search