SOLIZOL 250 EC

FUNGİSİT (MANTAR İLACI)

SOLIZOL 250 EC

 

Aktif Madde: 250 g/l Tebuconazole

 

Formülasyon: Emülsiyon Konsantre (EC)

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Domates

Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

50 ml/100 l su

 

7 gün

 

Yaprak küfü

(Fulvia fulva)

Buğday

Külleme

(Erysiphe graminis)

75 ml/da

35 gün

Pas

(Puccinia spp.)

Turunçgiller

Kahverengi leke hastalığı

(Alternaria alternata f. sp. citri)

100 ml/100 l su

21 gün

Bağ *

Külleme

(Uncinula necator)

40 ml/100 l su

21 gün

Yer fıstığı

Yaprak leke hastalığı

(Cercospora arachidis)

50 ml/da

21 gün

Biber

(Sera)

Külleme

(Leveillula taurica)

50 ml/100 l su

3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domateste erken yaprak yanıklığına karşı ilk hastalık belirtileri görüldüğünde 10-14 gün aralıklarla bitki üzerine kaplama olarak püskürtülür.

Domateste yaprak küfüne karşı yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir.

Buğdayda küllemeye karşı hastalık görülür görülmez veya fazla bir yoğunluk kazanmadan uygulamaya başlanmalıdır.

Buğdayda pasa karşı hastalığın hemen her yıl şiddetli olarak görüldüğü yerlerde ve duyarlı buğday çeşitlerinde yeşil aksam ilaçlaması olarak ilk pas lekelerinin görülmeye başlandığında uygulamaya başlanır.

Turunçgillerde kahverengi leke hastalığına karşı hastalık görülür görülmez uygulamaya başlanır.

Bağda küllemeye karşı 1. uygulama çiçekten önce sürgünler 25-30 cm boya eriştiğinde, 2. uygulama çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların saçma iriliğini aldığı zamanda, 3. ve diğer uygulamalar ikinci uygulamadan sonra, kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi, ekolojik koşullar ve hastalığın gelişme durumu dikkate alınarak yapılmalıdır.

Yer fıstığında yaprak leke hastalığına karşı ilk hastalık belirtileri görülür görülmez mücadeleye başlanır ve 20 gün aralıklarla tekrarlanır.

Biberde (Sera) küllemeye karşı hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine göre 12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

SOLIZOL 250 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup G1,3 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SOLIZOL 250 EC ’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup G1,3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Yüksek derecede asidik ve bazik karakterli bitki koruma ürünleri dışındaki ürünler ile karışabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

250 ml, 500 ml ve 1 Lt’ lik ambalajlarda.

 

 

 

 

 

 

Doğal A.Ş.

Danışma Hattı

danisma hatti

Adres

MERKEZ OFİS

Adres : Toplarönü Sokak No:16, 34810 Anadolu Hisarı – İstanbul
Tel : +90 216 308 65 87 (pbx)
Faks : +90 216 308 65 84
E-Posta : dogal@dogaltrm.com

Lokasyon

MERKEZ:

Search