FUNGİSİT (MANTAR İLACI)

SUPERCOZEB M 45

 

Aktif Madde: % 80 Mancozeb

 

Formülasyon: Islanabilir Toz (WP)

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Elma

Elma karalekesi (Venturia inaequalis)

250 g/100 L su

21 gün

Elma memelipası (Gymnosporangium confusum)

Bağ *

Ölükol **

(Phomopsis viticola)

200 g/100 L su

21 gün

Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola)

Soğan

Soğan mildiyösü (Peronospora destructor)

200 g/100 L su

28 gün

Hıyar

Kabakgillerde mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

200 g/100 L su

14 gün

Domates

Domates mildiyösü

(Phytophthora infestans)

200 g/100 L su

14 gün

Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

Nohut

Nohut antraknozu

(Ascochyta rabiei)

200 g/100 L su

200 g/100 kg tohum

28 gün

Fasulye

Fasulye antraknozu

(Colletotrichum lindemuthianum)

200 g/100 L su

28 gün

Fasulye pası

(Uromyces appendiculatus)

Patlıcan

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

200 g/100 L su

14 gün

Patates

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

200 g/100 L su

14 gün

Sebze fideleri

Çökerten ve fide kök çürüklüğü

(Pythium spp., Rhizoctonia spp.,

Alternaria spp., Fusarium spp.,

Sclerotinia spp.)

200 g/100 kg tohum

-

Kavun,

Karpuz

Kabakgillerde antraknoz

(Colletotrichum lagenarium)

200 g/100 L su

7 gün

Buğday

Sarı pas (Puccinia striiformis)

350 g/da

28 gün

Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici)

Kara pas (Puccinia graminis tritici)

Şerbetçiotu

Şerbetçiotu mildiyösü

(Pseudoperonospora humuli)

150 g/100 L su

42 gün

Yerfıstığı

Yaprak lekesi

(Cercospora arachidis)

200 g/100 L su

14 gün

Kökboğazı çürüklüğü

(Aspergillus niger)

500 g/100 kg tohum

-

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

** Yaz ilaçlamasında kullanılır.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma karalekesi: 1. uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce), 2. uygulama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde), 3. uygulama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Elmada memelipas: 1. uygulama çiçek tomurcukları patladıktan sonra (kırmızı rozet dönemi başlangıcında), 2. uygulama çiçek taç yaprakları tamamen dökülünce, 3. uygulama 2. uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü: İlk uygulama sürgünler 25-30 cm’ye ulaşınca başlanmalıdır. 2. ve sonraki uygulamalar ilk uygulamanın etki süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Bağda ölükol: Yaz ilaçlaması olarak 1. uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda, 2. uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda, 3. uygulama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Soğan mildiyösü: Günlük ortalama sıcaklığın 16 °C’ye ulaşması ve orantılı nemin % 80’i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamalara başlanabilir.

Hıyar kabakgillerde mildiyö: Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile başlanır. Hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkilerin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Domates mildiyösü: Çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Nohut antraknozu: Tohum ilaçlaması, tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanmalıdır. Yeşil aksam ilaçlaması, günlük ortalama sıcaklığın 10 °C’ye ve orantılı nemin en az % 80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

Fasulye antraknozu: Yörede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile birlikte uygulamalara başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin tüm yeşil aksamına uygulanmasına özen gösterilmelidir.

Fasulye pası: Çevrede fasulye bitkisinin yapraklarında pas püstüllerinin görülmesinden itibaren uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilmelidir. Kuru fasulyede kapsüllerin olgunlaşma döneminde hastalık görüldüğünde ekonomik ürün kayıplarına neden olmadığından uygulamaya gerek yoktur.

Domates, patlıcan ve patateste erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü: Ekim öncesinde tohumlar 100 kg tohuma 200 gram bitki koruma ürünü gelecek şekilde karıştırılarak uygulanır.

Kavun ve karpuz kabakgillerde antraknoz: Tohum ilaçlaması ekimden önce tohumlar 1 saat süre ile ıslatılıp, 1 saat kurutulduktan sonra uygulama yapılır. Yeşil aksam ilaçlamasına günlük ortalama sıcaklığın 16 °C olması ve orantılı nemin en az % 80’e ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekirse de, uygulamada en pratik yol, çevrede kavun ve karpuz bitkilerinin yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile uygulamalara başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir.

Buğdayda sarı pas, kahverengi pas ve kara pas: Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi hazırlanan karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Şerbetçiotu mildiyösü: İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda uygulamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10’ar gün aralıklarla devam edilir.

Yerfıstığında yaprak lekesi: Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır ve hasada kadar devam edilebilir.

Yerfıstığında kökboğazı çürüklüğü: Tohum ilaçlamasıdır. Bitki koruma ürününün tohum yüzeyinde tutunabilmesi için tohumlar önceden nemlendirilir.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

SUPERCOZEB M 45 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3 olarak sınıflandırılmış bir fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SUPERCOZEB M 45 ‘in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

400 gr ve 800 gr’ lık ambalajlarda.

 

 

 

 

 

 

Doğal A.Ş.

Danışma Hattı

danisma hatti

Adres

MERKEZ OFİS

Adres : Toplarönü Sokak No:16, 34810 Anadolu Hisarı – İstanbul
Tel : +90 216 308 65 87 (pbx)
Faks : +90 216 308 65 84
E-Posta : dogal@dogaltrm.com

Lokasyon

MERKEZ:

Search