VINIFILL 24 EC

FUNGİSİT (MANTAR İLACI)

VINIFILL 24 EC

 

Aktif Madde: 245 g/l Myclobutanil

 

Formülasyon: Emülsiyon Konsantre (EC)

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Elma

Karaleke

(Venturia inaequalis)

15 ml / 100 l su

14 gün

Bağ *

Külleme

(Erysiphe necator)

7,5 ml / 100 l su

14 gün

Biber

(Sera)

Külleme

(Erysiphe necator)

30 ml / 100 l su

3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elmada karaleke: 1. uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce), 2. uygulama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde), 3. uygulama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullannın hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürünlerinin etki süreleri dikkate alınarak yapılmalıdır.

Bağda külleme: 1. uygulama çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde, 2. uygulama çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklannın ayrıldığı dönemde, 3. uygulama çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde, 4. ve diğer uygulamalar üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürünlerinin etki sürelerine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Biberde (sera) külleme: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

VINIFILL 24 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için VINIFILL 24 EC ’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda kanşım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

100 ml ve 250 ml’ lik ambalajlarda.

 

 

 

 

 

 

Doğal A.Ş.

Danışma Hattı

danisma hatti

Adres

MERKEZ OFİS

Adres : Toplarönü Sokak No:16, 34810 Anadolu Hisarı – İstanbul
Tel : +90 216 308 65 87 (pbx)
Faks : +90 216 308 65 84
E-Posta : dogal@dogaltrm.com

Lokasyon

MERKEZ:

Search