YUNGO FORTE

FUNGİSİT (MANTAR İLACI)

YUNGO FORTE

 

Aktif Madde: % 80 Thiram

 

Formülasyon: Islanabilir Toz (WP)

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Şeftali

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen

(Wilsonomyces carpophylus)

300 g/100 L su

14 gün

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası

(Monilinia laxa)

Kayısı

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası

(Monilinia laxa)

200 g/100 L su

14 gün

Elma

Karaleke (Venturia inaequalis)

150 g/100 L su

14 gün

Armut

Karaleke (Venturia pirina)

150 g/100 L su

14 gün

Kiraz

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası

(Monilinia laxa)

150 g/100 L su

14 gün

Erik

Cep hastalığı (Taphrina pruni)

300 g/100 L su

14 gün

Soğan

Sürme (Urocystis cepulae)

5 kg/100 kg Arpacık tohum

-

Nohut

Antraknoz

(Ascochyta rabiei

 

300 g/100 kg tohum

-

200 g/100 L su

(Yeşil aksam uygulaması)

14 gün

Kavun, Karpuz

Kabakgillerde antraknoz

(Colletotrichum orbiculare)

300 g/100 kg tohum

-

Sebze fideleri

Sebze fidelerinde çökerten

(Pythium spp., Rhizoctonia spp.,

Fusarium spp., Alternaria spp.,

Sclerotinia spp., Phytophthora spp.)

200 g/100 kg tohum

 

200 g/100 L su

(Yeşil aksam uygulaması)

-

Fasulye

Kök çürüklüğü

(Fusarium spp., Rhizoctonia solani,

Macrophomina phaseoli)

300 g/100 L su

14 gün

Şekerpancarı

Çökerten (Kök yanıklığı) (Phoma betae)

400 g/100 kg tohum

-

Fındık

Fındık faresi (Muscardinus spp.)

Yedi uyur (Glis glis)

Kaçırıcı repellent olarak

4 kg/100 L su

14 gün

Tütün

Fidelerde çökerten

(Rhizoctonia solani, Fusarium spp.,

Pythium spp., Alternaria spp.,

Sclerotinia sclerotiorum)

200 g/100 L su veya

2,5-3 g/m2

14 gün

Fidan ve omçalarda

Tarla tavşanı (Lepus europaeus)

Ada tavşanı (Oryctolagus cuniculus)

Kaçırıcı repellent olarak

150 g/1 L su

-

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Şeftalide sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen: 1. uygulama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. uygulama ilkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır. Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. uygulama yapılmalıdır.

Şeftali, kayısı ve kirazda sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası: 1. uygulama çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte) yapılır. 2. uygulama tam çiçeklenmede (% 90-100 çiçekte) yapılır.

Elmada karaleke: 1. uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce), 2. uygulama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde), 3. uygulama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Armutta karaleke: 1. uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce), 2. uygulama beyaz rozet döneminde, 3. uygulama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

Erikte cep hastalığı: 1. uygulama tomurcuklar kabardığı dönemde, 2. uygulama çiçek taç yapraklarının % 80’i döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Soğanda sürme: Tohum ilaçları tohumlar hafifçe nemlendirildikten sonra kapalı bir kapta iyice karıştırılır ve ekilir.

Nohutta antraknoz: Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10 °C olduğu ve orantılı nemin en az % 80 olması durumunda başlanması gerekse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

Kavun ve karpuzda kabakgillerde antraknoz: Tohum uygulaması olarak ekimden önce tohumlar 1 saat kurutulduktan sonra uygulanmalıdır. Yeşil aksam uygulaması olarak günlük ortalama sıcaklığın 16 °C olması ve orantılı nemin % 80’e ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekse de, uygulamada en pratik yol, çevrede kavun-karpuz bitkilerinin sap ve yapraklarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşullarına bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir.

Sebze fidelerinde çökerten: Uygulamalar tohum ve toprak uygulaması şeklinde yapılır. Tohum uygulaması ekimden önce tohuma uygulanır. Toprak uygulaması ekimden önce, ekimden sonra fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra ve fidelerin sera veya tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır.

Fasulyede kök çürüklüğü: Ekimden önce koruyucu olarak tohum uygulaması önerilebilir. İlaçlanacak tohum hafifçe nemlendirildikten sonra bitki koruma ürünü ilave edilmeli ve bitki koruma ürününün tohuma iyice yapışmasını sağlayacak şekilde karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi sırasında tohum kabuğunun soyulmasına meydan vermemek için bidonu yavaş çevirmek gerekmektedir.

Şekerpancarında çökerten (kök yanıklığı): Ekimden önce tohum uygulaması yapılmalıdır.

Fındıkta yedi uyur: Fındıkların süt olum devresinden itibaren zararı görülür görülmez uygulamaya başlanır.

Tütün fidelerinde çökerten: Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra veya fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır. Hastalık görülür görülmez yapılacak uygulamalar, şaşırtma devresine kadar haftada bir uygulanır.

Fidan ve omçalarda tarla tavşanı ve ada tavşanı: Kemirilen fidan ve omçaların toprak seviyesinden 1 m yüksekliğe kadar olan kısımları ilaçlanır. Uygulama pülverizatör veya fırça ile yapılabilir. Uygulamanın yapıldığı günün akşamı don olayının vukua gelmemesi ve uygulama yapıldığı sırada ağaçların ıslak olmaması gerekmektedir.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

YUNGO FORTE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için YUNGO FORTE ‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Carboxin ve Triadimenol terkipli bitki koruma ürünleri ile karıştırılabilir. Bakırlı fungisitlerle karıştırılamaz. Bitkilere bakırlı bitki koruma ürünü uygulanmışsa hemen ardından YUNGO FORTE tatbikatı yapılmamalıdır. Bakırlı bitki koruma ürünleri tatbik edilmişse aradan iki haftalık bir sürenin geçmesi beklenmelidir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

400 gr, 800 gr ve 2 Kg’lık ambalajlarda

 

 

 

 

 

 

Doğal A.Ş.

Danışma Hattı

danisma hatti

Adres

MERKEZ OFİS

Adres : Toplarönü Sokak No:16, 34810 Anadolu Hisarı – İstanbul
Tel : +90 216 308 65 87 (pbx)
Faks : +90 216 308 65 84
E-Posta : dogal@dogaltrm.com

Lokasyon

MERKEZ:

Search