HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)

CURRENT 240 EC

 

Aktif Madde: 240 g/l Clodinafop-propargyl + 60 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)

Formülasyon: Emülsiyon Konsantre (EC)

 

CURRENT 240 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. Bitki koruma ürününe hassas dar yapraklı yabana otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ürünün etkileri bir ila üç hafta içinde görülür. Yabancı ot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. Ürünün formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener); metabolizmayı teşvik ederek, ürünün buğday üzerindeki selektivitesini artırır.

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

 

Buğday

Tilki kuyruğu

Kısır yabani yulaf

Delice

Kısa başaklı kuşyemi

Yumuşak başaklı kuşyemi

Küçük başaklı kuşyemi

(Alopecurus myosuroides)

(Avena sterilis)

(Lolium temulentum)

(Phalaris brachystachys)

(Phalaris paradoxa)

(Phalaris minor)

20 ml/da

 

Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde;

en geç kardeşlenme sonuna

kadar kullanılır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

CURRENT 240 EC buğday ve yabancı otlar çıktıktan sonra (post-em); buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. CURRENT 240 EC 'den en iyi sonuç, yabancı otların çoğunluğunun çıktığı, ılık ve rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir. CURRENT 240 EC 'nin kalıcı etkisi olmadığından, ürünün uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancı otlar kontrol edilmezler. Uygulamayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.

 

BİTKİ TAHAMMÜLÜ:

Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

 

KISITLAMA:

CURRENT 240 EC nin buğday dışındaki ürünlerde kullanılması tavsiye edilmez.

 

MÜNAVEBE ESNEKLİĞİ:

CURRENT 240 EC toprakta kısa sürede aynştığı için, toprakta etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

CURRENT 240 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için CURRENT 240 EC 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

CURRENT 240 EC Sulfonylurea terkipli bitki koruma ürünleri ile karışım halinde kullanılmamalıdır. CURRENT 240 EC buğday fungisitleri ile birlikte kullanılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

200 ml ve 400 ml’lik ambalajlarda.

 

 

 

 

 

 

Doğal A.Ş.

Danışma Hattı

danisma hatti

Adres

MERKEZ OFİS

Adres : Toplarönü Sokak No:16, 34810 Anadolu Hisarı – İstanbul
Tel : +90 216 308 65 87 (pbx)
Faks : +90 216 308 65 84
E-Posta : dogal@dogaltrm.com

Lokasyon

MERKEZ:

Search