HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)

ENTER 200 SL

 

Aktif Madde: 200 g/l Glufosinate-ammonium

Formülasyon: Suda Çözünen Konsantre (SL)

 

ENTER 200 SL , Glufosinate-ammonium aktif maddesini ihtiva eden bir herbisittir. Glufosinate-ammonium yabancı otlarm yaprak ve sürgünlerinden bitki bünyesine girerek, kök ve rizomlarma kadar taşınır. Meyve, bağ ve turunçgiller bahçelerinde dar ve geniş yapraklı yabancı otlara başanyla kullanılır.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Yabancı Ot Adı

Kullanma Dozu

Kullanma Dönemi

Meyve,

Bağ *,

Turunçgiller bahçeleri

Tek yıllık yabancı otlar

 

Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Püsküllü çayır (Bromus tectorum)

Yabani dikenli marul (Lactuca serriola)

Eşek marulu (Sonchus spp.)

İmam kavunu (Senecio vulgaris)

Yabani yonca (Medicago spp.)

Turna gagası (Geranium spp.)

Sinir otu (Plantago spp.)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Sirken (Kaz ayağı) (Chenopodium album)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Çatal otu (Digitaria sanguinalis)

300-750 ml/da

Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede

Çok yıllık yabancı otlar

 

Topalak (Cyperus rotundus)

Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Kanyaş (Geliç) (Sorghum halepense)

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILMASI:

Uygulamada en iyi sonuç, yeşil akşamın bol olduğu ve yabancı otların aktif olarak geliştiği genç dönemlerde elde edilir. Dekara 20-40 litre suyla, düşük basınçlı aletlerle ve yelpaze huzmeli memeler kullanılarak uygulama yapılır. Kültür bitkilerinin yeşil akşamına ve genç fidanların henüz odunlaşmamış yeşil kabuğuna bitki koruma ürünü temas etmemelidir. Bitki koruma ürününün etki şekli sistemik olduğundan, ürünün etkisinin azalmaması için uygulama üzerinden 4 ila 5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

ENTER 200 SL adlı Bitki Koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup H,10 olarak sınıflandırılan bir Herbisit’ tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünleriinn tekrarlayan uygulamaları, direç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişini geciktirmek için, ENTER 200 SL ’nin ayrı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiğini durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup H,10 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok mikatarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

1 Lt ve 20 Lt’lik ambalajlarda.

 

 

 

 

 

 

Doğal A.Ş.

Danışma Hattı

danisma hatti

Adres

MERKEZ OFİS

Adres : Toplarönü Sokak No:16, 34810 Anadolu Hisarı – İstanbul
Tel : +90 216 308 65 87 (pbx)
Faks : +90 216 308 65 84
E-Posta : dogal@dogaltrm.com

Lokasyon

MERKEZ:

Search