HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)

MEKA SUPER

 

Aktif Madde: 116,2 g/l Clethodim

Formülasyon: Emülsiyon Konsantre (EC)

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ALANI:

MEKA SUPER , geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere, yabancı otların genç dönemlerinde yıllık ve çok yıllık çimensi yabancı otlarla kendigelen (buğday, arpa) kültür bitkilerine karşı kullanılan seçici ve sistemik bir herbisittir. Uygulamadan sonra yapraklar tarafından derhal bünyeye alınır. Bitki dokusu içinde hareket ederek köklere kadar taşınır.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Kullanma Dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre

Pamuk

(Yıllık çimensi otlar)

Darıcan

(Echinochloa crus-galli)

75 ml/da

56 gün

Benekli darıcan

(Echinochloa colonum)

75 ml/da

56 gün

Kirpi Darı

(Setaria viridis)

75 ml/da

56 gün

Yapışkan ot

(Setaria verticillata)

75 ml/da

56 gün

Pamuk

(Çok yıllık otlar)

Kanyaş

(Sorghum halepense)

(rizomdan)

125 ml/da

56 gün

Kırmızı Mercimek

Yabani yulaf

(Avena sterilis)

70 ml/da

56 gün

Kendigelen buğday

(Triticum aestivum)

80 ml/da

56 gün

Kendigelen arpa

(Hordeum vulgare)

80 ml/da

56 gün

Şeker Pancarı

Darıcan ve Benekli Darıcan

(Echinochloa crus-galli,

Echinochloa colonum)

60 ml/da

56 gün

Kısır yabani yulaf

(Avena sativa)

70 ml/da

56 gün

Su ayrığı

(Paspalum paspalodes)

80 ml/da

56 gün

*Kanyaş

(Sorghum halepense)

80 ml/da

56 gün

Domates

Darıcan

(Echinochloa crus-galli)

60 ml/da

28 gün

*Kanyaş

(Sorghum halepense)

80 ml/da

28 gün

Soğan

Delice

(Lolium temulentum)

60 ml/da

42 gün

Yumuşak başaklı kuş yemi

(Phalaris paradoxa)

60 ml/da

42 gün

Kısa başaklı kuş yemi

(Phalaris brachystachys)

60 ml/da

42 gün

Kısır yabani yulaf

(Avena sativa)

60 ml/da

42 gün

*Tohumdan gelen kanyaşlarda

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA ZAMANI:

MEKA SUPER çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif büyüme dönemlerinde (2-6 yaprak) kullanılmalıdır. Kültür bitkileri ve yabancı otların kuraklık, soğuk vb. nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir. MEKA SUPER uygulanmış alana geniş yapraklı yabancı otlarla mücadele için kullanılacak herbisitler en az 24 saat sonra atılmalıdır.

- Çok yıllık otlarda sürme olması durumunda ikinci bir uygulama yapılabilir.

- Uygulamadan 7 gün önce ve sonra herhangi bir toprak işlemesi yapmayınız.

- Bir saat içinde yağmur beklentisi olması halinde uygulamayı erteleyiniz.

- Sulama yapılan alanlarda uygulamayı sulamadan 4-5 gün sonra yapınız.

- Uygulamalarda mümkünse yelpaze tipi meme kullanınız.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

MEKA SUPER adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup A,1 olarak sınıflandırılan bir Herbisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MEKA SUPER ’in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup A,1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

MEKA SUPER bazı herbisit ve insektisitlerle karışabilir. Büyük miktarda karışım yapmadan önce, fiziki karışabilirlik testi yapınız.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

250 ml, 500 ml ve 1 Lt’lik ambalajlarda.

 

 

 

 

 

 

Doğal A.Ş.

Danışma Hattı

danisma hatti

Adres

MERKEZ OFİS

Adres : Toplarönü Sokak No:16, 34810 Anadolu Hisarı – İstanbul
Tel : +90 216 308 65 87 (pbx)
Faks : +90 216 308 65 84
E-Posta : dogal@dogaltrm.com

Lokasyon

MERKEZ:

Search