HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)

TAYRANG

 

Aktif Madde: 452,42 g/l 2,4-D EHE + 6,25 g/l Florasulam

 

Formülasyon: Süspo Emilsiyon (SE)

 

TAYRANG uygulamalarında en iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan uygulamalardan alınır.

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

 

Buğday

Arpa

Kan damlası

İtalyan sığır dili

Yatık boya kökü

Taşkesen otu

Sarı ot

Rum yalancı keteni

Yabani tere

Boynuz otu

Uzun süpürge otu

Kıraç ıtırı

Sarkık meyveli yavru ağzı

Yabani çivit otu

Trakya hardalı

Yabani hardal

Uzun meyveli bülbül otu

Kaba tüylü fiğ

Adi fiğ

(Adonis aestivalis)

(Anchusa azurea)

(Asperugo procumbens)

(Buglossoides arvensis)

(Boreava orientalis)

(Camelina rumelica)

(Cardaria draba)

(Cerastium dicothomum)

(Descurainia sophia)

(Geranium stepporum)

(Hypecoum pendulum)

(Isatis tinctoria)

(Neslia apiculata)

(Sinapis arvensis)

(Sisymbrium altissimum)

(Vicia narbonensis)

(Vicia sativa)

50 ml/da

14 gün

Buğday

Arpa

Tarla papatyası

Saka dikeni

Tarla hazeranı

Boynuzlu yoğurt otu

Çoban değneği

Tarla düğün çiçeği

Meryem dikeni

Parmaklı yavşan otu

(Anthemis fumarifolia)

(Carduus picnocephalus)

(Consolida regalis)

(Galium tricornutum)

(Polygonum bellardii)

(Ranunculus arvensis)

(Silybum marianum)

(Veronica triphyllos)

60 ml/da

14 gün

Buğday

Arpa

Kekre

Kokarot

Gökbaş

Köygöçüren

Doğu ballıbabası

(Acroptilon repens)

(Bifora radians)

(Centaurea depressa)

(Cirsium arvense)

(Wiedamannia orientalis)

70 ml/da

14 gün

Mısır *

İmam pamuğu

Kırmızı köklü tilki kuyruğu

Uzun loğusa otu

Sirken

Yatık sirken

Dil kanatan

Gökbaş

Gece sefası

Adi soda otu

Köpek üzümü

Domuz pıtrağı

(Abutilon theophrastii)

(Amaranthus retroflexus)

(Aristolochia clematitis)

(Chenopodium album)

(Chenopodium vulvaria)

(Galium aparine)

(Centaurea depressa)

(Ipomea stolonifera)

(Salsola kali)

(Solanum nigrum)

(Xanthium strumarium)

70 ml/da

14 gün

Mısır *

Kekre

Tarla sarmaşığı

(Acroptilon repens)

(Convolvulus arvensis)

80 ml/da

14 gün

* Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısırı yetiştiriliciliğinde kullanılmaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Hububat (Buğday, arpa); Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar geçen dönemde kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınamaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulama yapmayınız.

Mısır: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün), günlük ortalama sıcaklık 15 °C'nin üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgelerinde kullanılması tavsiye edilmez.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

TAYRANG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O,4 + B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TAYRANG 'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O,4 + B,2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Dar yapraklı herbisitlerden Fenoxaprop-p-ethyl terkipli ürünlerle karıştırılarak uygulanabilir. Diğer dar yapraklı herbisitler ile karıştırılması tavsiye edilmez. EFOLAM 22 E ile karıştırılarak uygulanabilir. Azot, fosfor ve potasyum terkipli yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

500 ml, 1 Lt ve 5 Lt’ lik ambalajlarda.

 

 

 

 

 

 

Doğal A.Ş.

Danışma Hattı

danisma hatti

Adres

MERKEZ OFİS

Adres : Toplarönü Sokak No:16, 34810 Anadolu Hisarı – İstanbul
Tel : +90 216 308 65 87 (pbx)
Faks : +90 216 308 65 84
E-Posta : dogal@dogaltrm.com

Lokasyon

MERKEZ:

Search