HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)

TEMPE

 

Aktif Madde: 25,2 g/l Penoxsulam

Formülasyon: Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

 

Sistemik etkili bir bitki koruma ürünü olup, yabancı otların yeşil aksamından alınır. Hava sıcaklığına bağlı olarak 10 gün içinde etkisini gösterir. Ürünü bünyesine alan yabancı otlar sararmaya ve daha sonra kurumaya başlar 10. günden sonra sümüksü bir hal alan yabancı otlar tamamen ortadan kaybolur.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

Bitki Adı

 

Zararlı Organizma Adı

 

Uygulama Dozu

Uygulama

Dönemi

Çeltik

Kurbağa kaşığı (Alisma plantago)

Güvercin ayağı (Ammannia coccinea)

Benekli darıcan (Echinochloa colonum)

Darıcan (Cinek) (Echinochloa crus-galli)

Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)

Kız otu (Afacan) (Cyperus difformis)

 

80 ml/da

Kardeşlenmeden önce

2-4 yapraklı dönemden kardeşlenme sonrası

(1-3 kardeşli) döneme kadar

Kındıra (Deniz sandalye sazı)

(Scirpus maritimus)

100 ml/da

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

TEMPE çeltik ekiliş alanlarında sorun olan yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılır. Yabancı otların 2-4 yapraklı döneminden 1-3 kardeşli olduğu döneme kadar, herbisitlere uygun ilaçlama alet ve ekipmanı ile suyu boşaltılmış (çipil) tavalara püskürtülerek uygulanır. Ürünün çeltik tavasının her yerine eşit miktarda uygulanmasına ve tam olarak kaplamasına özen gösterilmelidir. Tavsiye dozunun aşılmamasına dikkat edilmelidir. Uygulamayı takiben, ürün yabancı ot yüzeyinde kuruduktan sonra, en geç 48 saat (2 gün) içinde tavalara su verilmesi tavsiye edilir. Eğer su vermede sıkıntı var ise bu süre en fazla 52 saate (3 gün) kadar uzayabilir.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

TEMPE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TEMPE 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B,2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Eğer çeltik tarlanızda Su ayrığı (Paspalum paspaloides) ve Baraj otu (Diplachne fusca) gibi yabancı otlar var ise THANKER 200 EC ile karışabilir. Diğer çeltikte kullanılan bitki koruma ürünleriyle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

1 Lt’lik ambalajlarda.

 

 

 

 

 

 

Doğal A.Ş.

Danışma Hattı

danisma hatti

Adres

MERKEZ OFİS

Adres : Toplarönü Sokak No:16, 34810 Anadolu Hisarı – İstanbul
Tel : +90 216 308 65 87 (pbx)
Faks : +90 216 308 65 84
E-Posta : dogal@dogaltrm.com

Lokasyon

MERKEZ:

Search