İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI)

DOROID 50 EC

 

Aktif Madde: 50 g/l Cyfluthrin

 

Formülasyon: Emülsiyon Konsantre (EC)

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Pamuk

Yaprak Kurdu

(Spodoptera littoralis)

150 ml/da

Larva

14 gün

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

200 ml/da

Larva

Patates

Patates Böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

50 ml/da

Larva, ergin

14 gün

Domates

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

50 ml/da

Larva

14 gün

 

Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

50 ml/100 lt su

Nimf, ergin

Antepfıstığı

Antepfıstığı psillidi

(Agonoscena pistaciae)

20 ml/100 lt su

Nimf, ergin

14 gün

Mısır

Mısır koçankurdu

(Sesamia spp.)

75 ml/da Larva

( 15 gün ara ile 3 uygulama)

Yumurta ilk tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır

14 gün

Mısır kurdu

(Ostrinia nubilalis)

Zeytin

Zeytin karakoşnili

(Saissetia oleae)

50 ml/100 lt su

Nimf

14 gün

Zeytin sineği

(Bactrocera oleae)

30 ml/100 lt su

Larva

Zeytin güvesi

(Prays oleae)

25 ml/100 lt su

Larva

Zeytin kabuklubiti

(Parlatoria oleae)

50 ml/100 lt su

Nimf

Zeytin pamuklubiti

(Euphyllura olivina)

30 ml/100 lt su

Nimf

Şekerpancarı

Pancar pireleri

(Chaetocnema spp.)

25 ml/da

Ergin

14 gün

Hububat

Ekin kamburböceği

(Zabrus spp.)

50 ml/da Larva

(Yüzey ilaçlaması)

14 gün

*Akdeniz Bölgesi’nde kullanılır.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0,5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Pamukta yeşilkurta karşı yapılan kontrollerde yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Patateste patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 °C'ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojlk dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40'a kadar çıkmaktadır.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Domateste şeftali yaprakbitine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta, yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamaya karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır,

Antepfıstığında antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında, İlk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Mısırda mısır koçankurdu ve mısır kurduna karşı İlk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 3 uygulama daha yapılır.

Zeytinde zeytin karakoşniline karşı uygulama zamanı, aktif larva çıkışına göre saptanır. Yapılan kontrollerde 80-100 cm'lik sürgünde ortalama 4-6 adet ergin dişi koşnile ulaştığında Mayıs ayının sonlarından itibaren ve % 50'nin açıldığı devrede birinci uygulama, % 90'nın açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılmalıdır. Ancak zararlının % 50-90 açılımının olduğu dönemde, bahçede diğer zararlılara (Zeytin kabuklubiti vs.) karşı yapılan uygulamalar bu zararlıyı baskı altına aldığından, bir uygulama yeterlidir.

Zeytinde zeytin sineğine karşı meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Zeytinde zeytin güvesine karşı kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki zeytin meyvelerinin % 10'unda canlı yumurta + larva olması halinde uygulama yapılmalıdır.

Zeytinde zeytin kabuklubitine karşı yumurtaların % 50'sinin açıldığı (ikinci döl ergin oranının % 70-80'i bulduğu) zaman uygulama yapılmalıdır.

Zeytinde zeytin pamuklubitine karşı sürgün uçlarında ilk pamuklanmalar görüldükten 10 gün sonra başlamak üzere çiçeklenme zamanına değin uygulama yapılır.

Hububatta ekin kamburböceğine karşı m2'de ortalama 3 ve daha fazla canlı larva veya 15 ve daha fazla yenik bitki bulunan tarlalarda uygulama yapılır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

DOROID 50 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir İnsektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için DOROID 50 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

250 ml ve 1 Lt’lik ambalajlarda.

 

 

 

 

 

 

Doğal A.Ş.

Danışma Hattı

danisma hatti

Adres

MERKEZ OFİS

Adres : Toplarönü Sokak No:16, 34810 Anadolu Hisarı – İstanbul
Tel : +90 216 308 65 87 (pbx)
Faks : +90 216 308 65 84
E-Posta : dogal@dogaltrm.com

Lokasyon

MERKEZ:

Search