İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI)

SAPHO

 

Aktif Madde: 480 g/l Spinosad

 

Formülasyon: Süspansiyon Konsantre (SC)

 

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

DİKKAT: Yayıcı yapıştırıcı serada hıyar bitkisinde zarar yapan yaprak galerisineklerine ve antepfıstığı psillidine karşı SAPHO ile tank karışımı yapılarak birlikte kullanılır ve ücretsizdir.

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Bağ *

Salkım güvesi (Lobesia botrana)

10 ml/100 l su larva

7 gün

Domates (Sera)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 ml/100 l su

larva

3 gün

Hıyar (Sera)

Yaprak galerisinekleri

(Liriomyza trifolli, Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis)

25 ml SAPHO + 125 ml yayıcı yapıştırıcı/100 lt su

Larva

3 gün

Biber (Sera)

Çiçek tripsi

(Frankliniella occidentalis)

20 ml/da

Larva, ergin

3 gün

Patlıcan (Sera)

Çiçek tripsi

(Frankliniella occidentalis)

20 ml/da

Larva, ergin

3 gün

Patates

Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

10 ml/da

ergin

3 gün

Pamuk

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

25 ml/da

larva

28 gün

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

12,5 ml/da

larva

28 gün

Pamuk çizgili yaprakkurdu

(Spodoptera exiqua)

25 ml/da

larva

28 gün

Çilek

Çiçek tripsi

(Frankliniella occidentalis, Frankliniella intonsa)

20 ml/da

Larva, ergin

3 gün

Antep Fıstığı

Antepfıstığı psillidi

(Agonescena pistaciae)

10 ml SAPHO + 125 ml yayıcı yapıştırıcı/100 lt su nimf

14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

* İyi bir netice almak dozunun tavsiyelere uygun olarak kullanılması şarttır.

* Kullanmadan önce ilaç şişesini iyice çalkalayınız.

* pH’sı 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir.

* Bitki koruma ürünü mide ve temas etkili olduğundan bitkinin tüm yüzeyleri kaplanmalıdır.

 

Bağda salkım güvesine karşı uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir.

Domateste (sera) pamuk yaprakkurduna karşı tarlaya köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Hıyarda (sera) yaprak galerisineklerine karşı yaprak galerisinekleri erginlerinin çıkışını belirlemek amacıyla dekara 1 adet olmak üzere sarı yapışkan tuzak, bitkinin 10-15 cm yukarısına asılır. Bir dekarlık alanda en az 30 bitki seçilir. Bu bitkilerin alt, orta ve üst yaprakları toplanarak sayım yapılır. Sayımda küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 4, büyük yapraklı bitkilerde yaprak başına 10 larva tespit edilirse uygulamaya karar verilir. Bitki koruma ürünün seçiminde yararlı türlerin korunması açısından, yararlılara olumsuz etkisi en düşük bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir.

Biber (sera) ve patlıcanda (Sera) çiçek tripsina karşı küçük yapraklı bitkilerde bir dekarda tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2'şer yaprak, büyük yapraklı bitkilerde ise 25 bitkiden 1'er yaprak alınır ve binoküler altında trips, ergin ve larvaları sayılır. Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2'şer çiçek bir tepsi içinde beyaz bir kağıda silkelenerek alınır ve düşen trips larva ve erginleri sayılır. Yaprak başına düşen trips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet ise mücadele yapılır.

Patateste patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 °C'ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40'a kadar çıkmaktadır.

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0,5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Pamukta pamuk çizgili yaprakkurduna karşı yapılan kontrollerde 100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmış 1 yumurta paketi görüldüğünde uygulama yapılır.

Çilekte çiçek tripsine karşı çilek tarlası farklı yönlerden rastgele gezilerek en az 100 çiçek kontrol edilir. En erkenci çeşidin çiçeklenmesinden itibaren haftada en az 1-2 kez kontrol edilir. Popülasyon yoğunluğu ortalama 10 trips/çiçek olduğunda uygulama yapılır, Uygulamalar polinatör faaliyetinin en az olduğu çiçeklenme öncesinde veya bitkilerin % 10’u çiçek açmadan önce yapılır.

Antepfıstığında antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

SAPHO adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 5 olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SAPHO ‘nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 5 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

* Hıyar’da yaprak galerisinekleri ve antepfıstığı psillidi kontrolünde kullanılacaksa yayıcı yapıştırıcı (700 g/l Mineral yağ) ile karıştırılır

* Kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki ilaçlar ile karışmaz

* Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırmadan önce, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapması önerilir

* Entegre mücadele programlarına uygun olduğundan, faydalı böceklere zehirli bir preparat ile karıştırılırsa bu özelliğini kaybeder.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

100 ml, 250 ml ve 500 ml’ lik ambalajlarda.

 

 

 

 

 

 

Doğal A.Ş.

Danışma Hattı

danisma hatti

Adres

MERKEZ OFİS

Adres : Toplarönü Sokak No:16, 34810 Anadolu Hisarı – İstanbul
Tel : +90 216 308 65 87 (pbx)
Faks : +90 216 308 65 84
E-Posta : dogal@dogaltrm.com

Lokasyon

MERKEZ:

Search