bitki-koruma-urunleri ali ekber

DURDURAN 3C

DURDURAN 3C

Suda Çözünen Konsantre (SL)

460 g/L Chlormequat chloride

DURDURAN 3C

ÜRÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİLER:

Bitki Adı

Uygulama Dozu

Uygulama

Zamanı

Buğday,

Arpa

125 ml/da

Buğday ve arpada bitki boyu 10-20 cm iken ve sapa kalkma döneminde

(BBCH 30-31) uygulanır.

Pamuk

50 ml/da

Ekimden sonra 90 ila 110 günler arasında uygulanır.

 

ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Chlormequat chloride suda çözündüğünden bitkinin kökleri ve yaprakları tarafından kolayca alınır.

 

Buğday ye Arpa: Yetiştirildiği yere bağlı olarak hububatın farklı tiplerinin tekil çeşitlerinin uygulamaya tepkisi farklı olabilmektedir. Sap cidarını kalınlaştırarak ve sapı kısaltarak buğday ve arpada sap esnekliğini ve direncini artırır. Sonuç olarak uygulandığı hububat bitkisi bitkinin yatmasına neden olan elverişsiz bütün iklim koşullarına karşı direnç oluşturur. Buğdayda boyun kısalmasını sağlar. Yatma riskini azaltmasından dolayı yüksek oranda azotlu gübreler kullanılabilir. Buda başta buğday olmak üzere bazı hububat çeşitlerinde hasat veriminin daha iyi olmasına ve buğdayda glüten ve hektolitre artışına yol açar.

 

Pamuk: DURDURAN 3C uygulaması sonucunda pamukta bitkinin boyu ve boğumları daha kısa, beyaz çiçek üstü boğum sayıları ve uygulamadan 15 gün sonra 5. boğum uzunlukları daha az olur. Bunların sonucunda aşırı büyüme engellenir ve daha yüksek verim elde edilir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 250 ml, 1 L, 5 L ve 20 L’lik ambalajlarda

HARİTAYI AÇ