YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Ferhan Salih TEZCAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ferhan Salih TEZCAN

Murat KAYA
Satıştan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Murat KAYA

mkaya@dogaltrm.com
Haluk UMUT
İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Haluk UMUT

halukumut@dogaltrm.com
Mehmet Murat TÜRKMENOĞLU
Ruhsatlandırma, Teknik Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Murat TÜRKMENOĞLU

muratturkmenoglu@dogaltrm.com
Yusuf POLAT
Üretim Tesis ve Fabrikadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf POLAT

yusufpolat@dogaltrm.com
Ümit GÖKSU
İhracattan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Ümit GÖKSU

umitgoksu@dogaltrm.com
HARİTAYI AÇ