DEĞER VE İLKELERİMİZ

KALİTENİN GARANTİSİ

 

Değerlerimiz

 

 

Ø  Politika, Amaç ve Hedefler: Entegre yönetim sistemleri için politika, amaç ve hedefleri oluşturmak, bunların Doğal Kimya içinde anlaşılır, stratejik yön, bağlam ve entegre sistemler ile uyumlu ve uygulanabilir olmasını sağlayarak güvence altına almak,

 

Ø  Kurum Kültürü ve Eğitim: Entegre sistemleri Doğal Kimya içinde etkin bir şekilde yürütmek, sistem uygunluğu için gereklilikleri yerine getirmek ve uygunluğun önemini paylaşmak, KALİTE, ÇEVRE, İSG kültürü yerleştirmek, ortak değerleri, tutum ve davranışları yerleştirmek, çalışanlar arasında katılımcılığı artırmak için eğitime önem vermek ve eğitim isteklerini karşılamak,

 

Ø  Liderlik: Doğal Kimya’nın hedef ve amaçlarına ulaşmak için, yöneticileri ve çalışanları liderlik konusunda desteklemek, liderliklerini göstermeleri için teşvik etmek,

 

Ø  Standartlara Uygunluk: Doğal Kimya’da uygulanan yönetim sistemi standart şartlarının Doğal Kimya’nın iş prosesleri ile entegre olduğunu güvence altına almak, yönetim sistemleri isteklerini yerine getirmek için  gerekli kaynakları temin etmek ve güvence altına almak, entegre yönetim sistemlerinin etkinliği için hesap verilebilirlik ilkesini uygulamak,

 

Ø  Müşteri Odaklılık: Bütün paydaşlarımız ile işbirliği yapmak, işbirliğini güçlendirmek, müşteri odaklı çalışarak tüm istekleri dikkate almak, müşteri memnuniyetini artırmak, Ürün ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken ulusal, uluslararası ve yasal mevzuatlara uygun davranmak, istenen şartları yerine getirmek,

 

Ø  Sürekli iyileştirme: Entegre yönetim sistemlerini sürekli iyileştirme amacıyla, uygulanan proseslerin performanslarını belirlemek, proseslerin risk analizlerini yapmak, performansları ölçülebilir hedefler ile izlemek, sonuçlarını görmek, kuruluş içi, kuruluş dışından tetkikler ile izleme yöntemleri oluşturmak, sonuçları değerlendirip düzeltici faaaliyetler ile belirlenen uygunsuzlukları gidermek ve sürekli iyileşme sağlamak,

 

Ø  Çevre: Çevre politikasına uygun olarak ve verimli kaynak kullanımı ile ekosistemi korumak, çevre kirliliklerine yol açmamak, atık oluşturmayı kaynağında azaltmak, sosyal sorumluluk bilinci içinde toplumun çevresel etkilerini dikkate alıp önlemler almak,

 

Ø  İş Sağlığı ve Güvenliği: İş sağlığı ve güvenliği politikasına uygun olarak, güvenli ve sağlıklı çalışma alanları oluşturmak, çalışanların katılımını sağlayarak minumum kaza, tehlike, olay ilkesinde çalışmak, çalışanlar arasında katılımcılığı artırmak, İSG kurulları oluşturmak ve liderlik etmek, çalışanların olayları,tehlikeleri baskı uygulamadan bildirimlerini sağlamak,eğitimler ile farkındalığı ve yetkinliği artırmak,

 

Genel Kalite Politikamız

 

Kuruluşumuzun bağlamı kapsamında, faaliyetlerimizde ve ürünlerimizde sürdürülebilirlik ilkesi ile çevre, iş sağlığı ve güvenlik yasal isteklerini sağlayarak kaliteli, yenilikçi, güvenli ürünler sunmak, müşterilerimizin ve diğer paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak sürekli iyileşme sağlamaktır.

 

HARİTAYI AÇ