bitki-koruma-urunleri ali ekber

JASOP

JASOP

Süspansiyon Konsantre (SC)

65,82 g/L Metalik Bakır'a eşdeğer Bakır Sülfat

JASOP

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile

Hasat Arasındaki Süre

Bağ *

Mildiyö

(Plasmopara viticola)

50 ml/100 L su

7 gün

Domates

Mildiyö

(Phytophthora infestans)

150 ml/100 L su

7 gün

Turunçgiller

Kahverengi leke

(Alternaria alternata f.sp. citri)

250 ml/100 L su

14 gün

Elma

Karaleke

(Venturia inaequalis)

125 ml/100 L su

21 gün

Armut

Karaleke

(Venturia pirina)

125 ml/100 L su

21 gün

Zeytin

Halkalı leke

(Spilocaea oleaginea)

125 ml/100 L su

14 gün

Ceviz

Ceviz antraknozu

(Gnomonia leptostyla)

150 ml/100 L su

14 gün

Kayısı

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen

(Wilsonomyces carpophylus)

125 ml/100 L su

10 gün

Kiraz

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası

(Monilinia laxa)

125 ml/100 L su

7 gün

Nar

Kahverengi leke

(Alternaria alternata)

125 ml/100 L su

14 gün

Badem

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa)

125 ml/100 L su

7 gün

Hıyar

Kornişon

Kabakgillerde mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

100 ml/100 L su

7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ mildiyösü: Birinci uygulama sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca yapılmalıdır. İkinci ve diğer uygulamalar ilk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

 

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

 

Turunçgillerde kahverengi leke: Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında, yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

 

Elma karalekesi: Birinci uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) yapılır. İkinci uygulama pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde) yapılır. Üçüncü uygulama çiçek taç yaprakları  %70-80 dökülünce yapılır. Dördüncü ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

 

Armut karalekesi: Birinci uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) yapılır. İkinci uygulama beyaz rozet döneminde yapılır. Üçüncü uygulama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce yapılır. Dördüncü ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

 

Zeytin halkalı leke: Marmara Bölgesinde birinci uygulama sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce. İkinci uygulama çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce. Ege Bölgesinde birinci uygulama sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce. İkinci uygulama ilkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce. Üçüncü uygulama çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce. Tüm ilaçlamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir. Akdeniz Bölgesinde birinci uygulama hasattan sonra. İkinci uygulama ilkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce. Üçüncü uygulama çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

 

Ceviz antraknozu: Hastalığın her yıl şiddetli olarak seyrettiği yerlerde kimyasal mücadele gerekir. Birinci uygulama tomurcukların yeni patlamaya başladığı, yaprakçıkların kedi kulağı olduğu dönemde yapılır. İkinci uygulama yapraklardaki, yaprakçıkların yarı büyüklüğünü aldığı dönemde yapılır. Üçüncü uygulama meyvelerin fındık büyüklüğünü aldığı dönemde yapılır. Dördüncü ve diğer uygulamalar yağışlı geçen yerlerde kullanılan fungisitin etki süresi dikkate alınarak ve enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece tekrarlanır.

 

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı): Birinci uygulama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra yapılır. İkinci uygulama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (Pembe çiçek tomurcuğu döneminde) yapılır. Üçüncü uygulama meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

 

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Kiraz, Badem): Birinci uygulama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte) yapılır. İkinci uygulama tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

 

Narda kahverengi leke: Birinci uygulama çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında yapılır. İkinci uygulama taç yapraklar döküldüğünde yapılır. Üçüncü uygulama meyveler yarı büyüklüğe gelince yapılır.

 

Hıyar ve Kornişon kabakgillerde mildiyö: Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile başlanır. Hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

JASOP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için JASOP’un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L ve 5 L’lik ambalajlarda.

HARİTAYI AÇ