bitki-koruma-urunleri ali ekber

APACHE 50EC

APACHE 50 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

 

500 g/L Pirimiphos methyl

APACHE 50 EC

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Pamuk

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

200 ml/da

(larva, ergin)

7 gün

Lahana

Lahana güvesi

(Mamestra brassicae)

150 ml/da

(larva)

7 gün

Fasulye

Bakla yaprak biti

(Aphis fabae)

100 ml/100 lt su

(nimf, ergin)

7 gün

Domates

Yaprakbitleri

(Aphis spp.)

100 ml/100 lt su

(nimf, ergin)

7 gün

Hıyar

Hıyar yaprakbiti

(Aphis gossypii)

100 ml/100 lt su

(nimf, ergin)

7 gün

Boş Ambar Uygulaması

Ambar böcekleri

300 ml/100 m2

-

 

Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel

Patates güvesi

(Phthorimaea operculelle)

Baklagil tohumböcekleri

(Bruchus spp.)

Buğday biti

(Sitophilus oryzae)

Kırma biti

(Tribolium confusum)

Pirinç biti

(Sitophilus oryzae)

Kuru meyve güvesi

(Plodia interpunctella)

Arpa güvesi

(Sitotroga cereallella)

 

APACHE 50 ECnin mide ve temas yoluyla etkisinin yanında kuvvetli bir fumigant etkisi de vardır. Sırt atomizörleri, sırt tulumbaları, traktöre monte edilebilen pülverizatörlerle tatbik edilir. Boş ambarların dezenfeksiyonunda ambarlar iyice süpürülüp, temizlendikten sonra tavan, taban dahil bütün satıhlara iyice uygulanmalıdır. Tarlada yapılacak olan uygulamalar zararlının durumuna göre 7 – 14 günde bir tekrarlanmalıdır.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta tütün beyazsineğine karşı beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Lahana yaprak güvesine karşı ergin çıkışları görüldükten sonra tarlada tesadüfi olarak 50-100 bitki kontrol edilerek yumurta ve larva aranır. 100 bitkide 5 tanesi bulaşık olursa kimyasal mücadele uygulanır.

Yaprakbitlerine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. Baklagillerde 25-50; patlıcan, kabakgiller ve lahana gibi büyük yapraklı bitkilerde 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda, bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise kimyasal mücadeleye başlamak gerekir. Byununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamaya karar vermeden önce faydalıların etkinliği gözlenmelidir.

 

Boş depolarda bütün yüzeyleri ıslatacak şekilde uygulama yapılır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

APACHE 50 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre (Grup 1B) olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’dir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için APACHE 50 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

APACHE 50 EC’yi diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 250 ml, 500 ml ve 1 L’lik ambalajlarda.

HARİTAYI AÇ