bitki-koruma-urunleri ali ekber

BEKCHI 5SG

BEKCHI 5 SG

Suda Çözünen Granül (SG)

 

%5 Emamectin benzoate

BEKCHI 5 SG

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Biber

(Sera)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 g/da

(Larva)

7 gün

Biber

(Tarla)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 g/100 L su

(Larva)

7 gün

Domates

(Sera)

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

30 g/100 L su

(Larva)

7 gün

Domates

(Tarla)

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

30 g/100 L su

(Larva)

7 gün

Bağ*

Salkım güvesi

(Lobesia botrana)

25 g/100 L su

(Larva)

7 gün

Bağ tripsleri

(Mycterothrips albidicornis,

Mycterothrips tschirkunae, Rubiothrips vitis, Thrips tabaci)

50 g/100 L su

(Ergin - Larva)

14 gün

Hıyar (Sera)

Kornişon (Sera)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 g/100 L su

(Larva)

7 gün

Patlıcan

(Sera)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 g/100 L su

(Larva)

7 gün

Pamuk

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

35 g/da

(Larva)

7 gün

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

40 g/da

(Larva)

21 gün

Karanfil

(Kesme karanfil)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 g/100 L su

(Larva)

-

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

30 g/100 L su

(Larva)

-

Elma

Elma içkurdu

(Cydia pomenella)

40 g/100 L su

Larva

7 gün

Zeytin

Zeytin fidantırtılı

(Palpita unionalis)

30 g/100 L su

(Larva)

14 gün

Nar

Harnup güvesi

(Ectomyelois ceratoniae)

30 g/100 L su

(Larva)

14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE ETKİ ŞEKLİ:

Emamectin benzoate yapraklarda beslenen Lepidoptera larvalarına yüksek derecede etkili olup, larvalarda sinir uyarılarını bloke eder. Bu durumda larvaların beslenmesi hemen durur ve paralize olurlar. Maksimum larva ölümleri dört gün içinde gerçekleşir. BEKCHI 5 SG güçlü bir mide zehri olup, kontak etkiye de sahiptir. Organik fosforlu sentetik pretroidler ve IGR’lara dayanıklılık kazanmış zararlılara da etkilidir.

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ UYGULAMA ZAMANI:

Biber, patlıcan, hıyar ve kornişonda pamuk yaprakkurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünde girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Bağda salkım güvesine karşı uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulaması için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3.dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Bağda bağ tripslerine karşı ilkbaharda gözler uyanmaya başlayıp, ilk yapraklar görüldüğünde zararlının popülasyon yoğunluğu en az 2-3 trips ergin veya larva/yaprakçık olarak saptandığında uygulama yapılmalıdır. Asmanın yeşil aksamının tümüne uygulama yapılmasına özen gösterilmelidir. Bir uygulama yeterlidir.

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0,5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek, yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Karanfilde pamuk yaprakkurdu ve yeşilkurda karşı üç metre uzunluğundaki bir sırada 5-6 adet larva bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir. Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için, 1-3. dönem larvalara karşı yapılmalıdır. İleri dönem larvalara karşı yapılan uygulamadan yeterli sonuç beklenmez.

Elmada elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Zeytinde zeytin fidantırtılına karşı birinci ve ikinci dönem larvaların çoğunlukta olduğu ve popülasyon oluştuktan sonra uygulamaya başlanır.

Narda harnup güvesine karşı haziran sonu temmuz başında meyveler yaklaşık 3-5 cm çapına geldiğinde, bulaşıklık oranı da %5’in üzerinde ise bitki koruma ürününün etki süresine bağlı olrak 14 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

BEKCHI 5 SG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 6 olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BEKCHI 5 SG ‘ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 6 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 100 gr, 300 gr, 400 gr, 500 gr ve 1 kg’lık ambalajlarda.

HARİTAYI AÇ