bitki-koruma-urunleri ali ekber

CORAGGIO

CORAGGIO

Suda Çözünen Konsantre (SL)

 

200 g/L Acetamiprid

CORAGGIO

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Pamuk

(Ege ve Akdeniz bölgelerinde)

Pamuk yaprakbiti

(Aphis gossypii)

10 ml/da

nimf, ergin

-

Elma

Elma yeşil yaprakbiti

(Aphis pomi)

20 ml/100 L su

nimf, ergin

14 gün

Biber

(Sera)

Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

25 ml/100 L su

nimf, ergin

3 gün

Domates

(Sera)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

30 ml/100 L su

larva, ergin

3 gün

Şeftali

Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

25 ml/100 L su

 

nimf, ergin

14 gün

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta pamuk yaprakbitine karşı fide döneminde seyreltmeden sonra % 50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında ilaçlı mücadele önerilir.

Elmada elma yeşil yaprakbitine karşı vejetasyon süresince 100 sürgünde 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Biberde şeftali yaprakbitine karşı alana köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta, yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamaya karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Domateste tütün beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Şeftalide şeftali yaprakbitine karşı çiçek tomurcuklarının belirmesinden, popülasyonun 3/4’ü kanatlı forma dönüşünceye kadar 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlanıldığında uygulama yapılmalıdır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

CORAGGIO adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4A olarak sınıflandırılmış bir insektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için CORAGGIO‘nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri hariç diğer insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 250 ml, 500 ml ve 1 Lt’lik ambalajlarda

HARİTAYI AÇ