bitki-koruma-urunleri ali ekber

DEKAGARD 25EC

DEKAGARD 25 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

25 g/L Deltamethrin

 

DEKAGARD 25 EC

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Kabak

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

100 ml/da

3 gün

Domates (Sera)

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

50 ml/da

(Larva)

3 gün

Patlıcan (Tarla)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

100 ml/da

(Larva, pupa, ergin)

3 gün

Fasulye

Yaprakbiti (Aphis spp.)

50 ml/da

3 gün

Elma

Elma içkurdu (Cydia pomonella)

15 ml/100 L su

3 gün

Elma ağkurdu (Yponomeuta malinellus)

5 ml/100 L su

3 gün

Bağ *

Dürmece (Sparganothis pilleriana)

50 ml/100 L su

3 gün

Salkım Güvesi (Lobesia botrana)

Ege Bölgesi’nde kullanılması sakıncalıdır.

30 ml/100 L su

3 gün

Armut

Armut psillidi (Cacopysilla pyri)

50 ml/100 L su

3 gün

Antepfıstığı

Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae)

30 ml/100 L su

3 gün

Patates

Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata)

30 ml/da

3 gün

Mercimek, Nohut

Hortumlu böcek (Sitona sp.)

50 ml/da

3 gün

Apion (Apion arrogans)

50 ml/da

3 gün

Mantolu böcek (Amicta oberthuri)

30 ml/da

3 gün

Yeşil Kurt (Helicoverpa armigera)

20 ml/da

3 gün

Mısır

Mısır koçankurdu

(Sesamia spp.)

50 ml/da

(15 gün ara ile 3 uygulama)

3 gün

Şekerpancarı

Şekerpancarı piresi (Chaetocnema spp.)

Bozkurt (Agrotis spp.)

Kalkan böceği (Cassida spp.)

25 ml/da

3 gün

Hububat

Süne

(Eurygaster spp.)

30 ml/da (1.-3. dönem nimf)

50 ml/da (4.-5. dönem nimf ve yeni nesil ergin)

3 gün

Hububat hortumlu böceği (Pachytychius hordei)

30 ml/da

3 gün

Ekin kambur böceği (Zabrus spp.)

20 ml/da (Satıh ilaçlaması)

3 gün

Zeytin

Zeytin sineği (Bactrocera oleae)

Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae)

25 ml/100 L su

3 gün

Zeytin güvesi (Prays oleae)

30 ml/100 L su

3 gün

Ayçiçeği

Çayır tırtılı (Loxostege sticticalis)

25 ml/100 L su

3 gün

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

75 ml/100 L su

3 gün

Fındık

Kır tırtılı (Lymantria dispar)

30 ml/100 L su

3 gün

Kiraz

Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi)

25 ml/100 L su (ergin)

3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Kabak ve patlıcanda tütün beyazsineği karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Domates, mercimek ve nohutta yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Fasulyede yaprakbitine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi birer yaprak koparılır. Baklagillerde 25-50 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda, bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir.

Elmada elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elmada elma ağkurduna karşı bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa uygulama yapılır.

Bağda dürmeceye karşı ilkbaharda larvaların kışlıklardan çıkıp uyanan asma gözlerine ilk geldiği tarihten itibaren 10 ve 30 gün sonra yapılmalıdır.

Bağda salkım güvesine karşı uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulaması için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3.dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Armutta armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların tamamının açılıp, İkinci ve üçüncü dönem nimflerin görülmeye başladığı ve sürgünlerin % 15’inden fazlasında bulaşma görüldüğünde uygulama yapılır.

Antepfıstığında antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Patateste patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 °C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fonolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40’a kadar çıkmaktadır.

Mercimekte hortumlu böceğe karşı kurak geçen dönemlerde ve zararlı yoğunluğu fazla olduğu durumlarda bitkiler 5-10 cm boyundayken bir kez uygulama yapılır.

Mercimekte Apion’a karşı çok ergin mücadelesinde m2’de ortalama 3-5 ergin veya daha fazla olduğunda, larva için bitki başına 3 veya daha fazla larvalı çiçek tomurcuğu olduğunda veya tepe tomurcuklarında % 10’un üzerinde bulaşma olduğunda uygulama yapılır.

Mercimekte mantolu böceğe karşı çok yoğun bulaşmalarda uygulama yapılmalıdır.

Mısırda mısır koçan kurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Hububatta süneye karşı süne tarlaya indikten sonra bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir,

Hububatta hububat hortumlu böceğine karşı topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) uygulama yapılır.

Hububatta ekin kamburböceğine karşı yüzey ilaçlaması yapılır.

Zeytinde zeytin sineğine karşı meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Zeytinde zeytin karakoşniline karşı uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla uygulama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek, yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtalann % 50'sinin açıldığı devrede birinci, % 90’ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

Zeytinde zeytin güvesine karşı zararlının çiçek dölünde uygulama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde % 10'dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir uygulama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı uygulama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10’nunda canlı yumurta + larva olduğunda uygulama yapılır,

Kirazda kiraz sineğine karşı görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra 7-10 gün içinde uygulamanın yapılması gereklidir.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

DEKADARD 25 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için DEKADARD 25 EC ‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 100 ml, 250 ml, 500 ml ve 1 Lt’ lik ambalajlarda

HARİTAYI AÇ