bitki-koruma-urunleri ali ekber

DOLATRIN 25EC

DOLATRIN 25 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

25 g/L Beta-cyfluthrin

DOLATRIN 25 EC

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Hububat

Süne

(Eurygaster spp.)

50 ml/da,

1-3 yaş 4-5 yaş nimf ve yeni nesil ergin

14 gün

Hububat hortumlu böceği

(Pachytychius hordei)

30 ml/da,

ergin

Patates

Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

50 ml/da,

nimf,  ergin

14 gün

Antep Fıstığı

Antepfıstığı psillidi

(Agonoscena targionii)

20 ml/100 L su

nimf,  ergin

14 gün

Mısır

Mısır koçankurdu

(Sesamia spp.)

75 ml/da,

larva

(Yumurta ilk görüldüğünde ilaçlamaya başlanır)

14 gün

Mısır kurdu

(Ostrinia nubilalis)

Zeytin

Zeytin karakoşnili

(Saissetia olea)

50 ml/100 L su

larva, ergin

14 gün

Zeytin sineği (Bactrocera oleae)

30 ml/100 L su larva

Zeytin güvesi (Prays oleae)

25 ml/100 L su larva

Domates

Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

50 ml/100 L su

nimf, ergin

14 gün

Elma

Elma yeşil yaprakbiti

(Aphis pomi)

30 ml/100 L su

nimf, ergin

14 gün

Soya fasülyesi

Pamuk yaprakkurdu  (Spodoptera littoralis)

150 ml/da,

larva

14 gün

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Hububatta süneye karşı tarlalarda yapılan sayımlar ve değerlendirmelere göre kimyasal mücadeleye karar verilir.

Hububatta hububat hortumlu böceğine karşı tarlada 10-20 adım aralıklarla tesadüfi olarak 12 yerleştirilen ¼ m2'lik çerçevelerle sayım yapılır ve m2'de ortalama 5 veya daha fazla ergin böcek saptanan alanlarda uygulama yapılmalıdır. Patateste patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 °C'ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenoiojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40'a kadar çıkmaktadır.

Antepfıstığında antepfıstığı psillidine karşı yapılan kontrollerde haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında, ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce ilaçlama yapılmalıdır.

Mısırda mısır koçankurdu ve mısır kurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 3 uygulama daha yapılır.

Zeytin karakoşniline karşı uygulama zamanı, aktif larva çıkışına göre saptanır. Yapılan kontrollerde 80-100 cm'lik sürgünde ortalama 4-6 adet ergin dişi koşnile ulaştığında Mayıs ayının sonlarından itibaren ve % 50'nin açıldığı devrede birinci uygulama, % 90'nın açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılmalıdır. Ancak zararlının % 50-90 açılımının olduğu dönemde, bahçede diğer zararlılara (Zeytin kabuklubiti vs.) karşı yapılan uygulamalar bu zararlıyı baskı altına aldığından, bir uygulama yeterildir.

Zeytinde zeytin sineğine karşı meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Zeytinde zeytin güvesine karşı kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki zeytin meyvelerinin % 10'unda canlı yumurta + larva olması halinde uygulama yapılmalıdır.

Domateste şeftali yaprakbitine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta, yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamaya karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Elmada yeşil yaprakbitine karşı vejetasyon süresince 100 sürgünde 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Soya fasulyesinde pamuk yaprakkurduna karşı yapılan sürveylerde 3 m sıra uzunluğunda 6 larva bulunduğunda veya yeni açılmış 2 yumurta paketi olduğunda mücadeleye geçilmelidir.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

DOLATRIN 25 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 3A olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için DOLATRIN 25 EC ‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemeleri yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 250 ml ve 1 Lt’lik ambalajlarda 

HARİTAYI AÇ