bitki-koruma-urunleri ali ekber

DOXIN 100EC

DOXIN 100 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

100 g/L Alpha-cypermethrin

DOXIN 100 EC

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Elma

Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

20 ml /100 L suya

Larva

14 gün

Elma ağkurdu

(Yponomeuta malinellus)

15 ml/100 L su

Larva

Hububat

Süne

(Eurygaster spp.)

15 ml/da

1.-3. ve 4.-5. dönem

nimf ve yeni nesil ergin

14 gün

 

Hububat hortumlu böceği

(Pachytychius hordei)

15 ml/da

 

Kımıl

(Aelia rostrata)

45 ml/da

kışlamış ergin, 2.-5. dönem

nimf ve yeni nesil ergin

Mısır

Koçan Kurdu

(Sesamia nonagroides)

40 ml/da

larva

15 gün ara ile 3 uygulama yapılır

14 gün

 

Mısır Kurdu

(Ostrinia nubilalis)

Şekerpancarı

Kalkan Böcekleri

(Cassida spp.)

15-20 ml/da

 

14 gün

 

Yaprak Piresi

(Chaetocnema tibialis)

15-20 ml/da

 

Yaprak Piresi

(Cleonus spp.)

40-50 ml/da

Domates

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

50 ml/da

14 gün

Zeytin

Zeytin sineği

(Bactrocera oleae)

25 ml/100 L su

14 gün

Fındık

Fındık kurdu

(Curculio nucum)

40 ml/da

14 gün

Bağ *

Maymuncuk

(Otiorhynchus spp.)

30 ml/100 L su

7 gün

Pamuk **

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

200 ml/da

larva

14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

** Akdeniz Bölgesi’nde kullanılmaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elmada elma içkurduna karşı uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elmada elma ağkurduna karşı bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa uygulama yapılır.

Hububatta süneye karşı m2'de 10 nimf ve fazlası bulunması durumunda, doğadaki parazitoitleri korumak amacı ile 2. dönem nimflerin popülasyondaki payı % 40 olduğunda, 1.-3. dönem nimflere karşı kimyasal mücadele yapılmalıdır. Parazitoitlerin süneyi baskı altında tutamadığı belirlendiği zaman 4.-5. dönem nimflere karşı kimyasal mücadeleye devam edilmelidir.

Hububatta hububat hortumlu böceğine karşı tarlada 10-20 adım aralıklarla tesadüfi olarak 12 yerde 1/4 m2'lik çerçevelerle sayım yapılır ve m2'de ortalama 5 veya daha fazla ergin böcek saptanan alanlarda uygulama yapılmalıdır.

Hububatta kımıla karşı 5 dekarlık tarlada 1/4 m2,lik çerçevelerle en az 10 sayım yapılarak, m2'de ortalama 2 kışlamış ergin görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Kışlamış ergine karşı mücadele yapılamadığı durumlarda, 5 dekarlık tarlada 1/4 m2'lik çerçevelerle en az 10 sayım yapılarak, m2'de ortalama 10 adet 2.-5. dönem nimf veya yeni nesil ergin görüldüğünde vakit geçirilmeden uygulama yapılmalıdır.

Mısırda mısır koçankurdu ve mısır kurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünde girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Zeytinde zeytin sineğine karşı meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Fındıkta fındık kurduna karşı meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2'den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.

Bağda maymuncuğa karşı erken ilkbaharda, zararlının çıkış döneminde zararlı ile bulaşık olduğu bilinen bağlara haftanın iki günü gidilerek, bağın dört köşesinden ve bir de ortasından olmak üzere beş yerinden seçilen toplam 25 asmanın 10'unda zararlı veya zarar saptanırsa kimyasal mücadele önerilir.

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek, yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

DOXIN 100 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için DOXIN 100 EC ‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Yüksek alkali özellik gösterenler hariç diğer insektisit ve fungisitlerle karışabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 250 ml, 500 ml ve 1 Lt’lik ambalajlarda

HARİTAYI AÇ