bitki-koruma-urunleri ali ekber

FLOMICE

FLOMICE

Süspansiyon Konsantre (SC)

240 g/L Metaflumizone

FLOMICE

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Domates (Sera ve tarla)

Domates güvesi

(Tuta absoluta)

100 ml/da

larva

3 gün

Domates

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

100 ml/da

larva

3 gün

Biber

(Sera ve tarla)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera listtoralis

100 ml/da

larva

1 gün

Hıyar (Sera)

Kornişon (Sera)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

100 ml /100 L su

larva

3 gün

Patates

Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

25 ml/da

larva, ergin

7 gün

Pamuk

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

100 ml/da

larva

21 gün

Patlıcan

(Sera)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

100 ml/100 L su

larva

3 gün

Marul

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

100 ml/da

larva

3 gün

Semicarbazone grubundan olan Metaflumizone, mide yolu ve kontak yolla alınmakta ve zararlının sinir hücrelerinin sodyum kanallarında reseptörlere bağlanarak kanalları tıkamakta ve kontrolü sağlamaktadır. Bu yeni etki şekli ile pyrethroidler ve diğer kimyasallardan farklıdır ve aralarında çapraz direnç yoktur. Orta derecede translaminar taşınma özelliğine sahiptir.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domateste domates güvesine karşı ergin çıkışını saptamak için dikimden hemen sonra tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici feromon tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta, larva ve pupa aranır. 100 bitkiden 3’ü zararlının herhangi bir biyolojik dönemi ile bulaşık ise mücadeleye karar verilir. İlaçlamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilir. Gerekirse ilaçlama tekrarlanır.

 

Domateste yeşilkurta karşı tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise derhal mücadeleye geçilir.

 

Biber, Hıyar, Kornişon, Patlıcan ve Marulda pamuk yaprakkurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde uygulama yapılır. Uygulamalar larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

 

Patateste patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 °C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması gerekir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40’a kadar çıkmaktadır.

 

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır. 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

FLOMICE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 22B olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için FLOMICE'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 22B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 250 ml, 500 ml ve 1 Lt’lik ambalajlarda

HARİTAYI AÇ