bitki-koruma-urunleri ali ekber

JUDO 5EC

JUDO 5 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

50 g/L Lambda-cyhalothrin

JUDO 5 EC

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Pamuk

Yeşilkurt * (Helicoverpa armigera)

150 ml/da larva, yumurta

7 gün

İki noktalı kırmızıörümcek **

(Tetranychus urticae)

50 ml/da

nimf, ergin

Elma

Elma içkurdu (Cydia pomonella)

20 ml/100 L su larva

3 gün

Elma ağkurdu (Yponomeuta malinellus)

10 ml/100 L su larva

Bağ ***

Salkım güvesi (Lobesia botrana)

20 ml/100 L su larva

7 gün

Bozkurt (Agrotis spp.)

30 ml/100 L su larva

Mısır

Bozkurt (Agrotis spp.)

50 ml/da larva

14 gün

Mısır koçankurdu (Sesamia spp.)

30 ml/da larva

(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

Mısır kurdu (Ostrinia nubulalis)

30 ml/da larva

(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

Buğday

Süne

(Eurygaster spp.)

20 ml/da

1-3. ve 4-5. dönem nimf

14 gün

Hububat hortumluböceği

(Pachytychius hordei)

25 ml/da

ergin

Ekin kamburböceği (Zabrus spp.)

50 ml/da Larva

Patates

Patates böceği (Leptinotarsa decemlineate)

40 ml/da larva ve ergin

3 gün

Domates

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

50 ml/da larva

3 gün

Lahana

Lahana Güvesi (Plutella maculipennis)

25 ml/da larva

2 gün

Şekerpancarı

Kalkan böceği (Cassida spp.)

25 ml/da nimf ve ergin

3 gün

Zeytin

Zeytin güvesi (Çiçekte) (Prays oleae)

15 ml/100 L su larva

3 gün

Antepfıstığı

Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae)

20 ml/100 L su nimf

3 gün

Fındık

Fındık kurdu (Curculio nucum)

50 ml/da ergin

7 gün

Elma

Elma içkurdu (Cydia pomonella)

20 ml/100 L su larva

3 gün

Ayva

Elma içkurdu (Cydia pomonella)

20 ml/100 L su larva

3 gün

Badem

Badem içkurdu (Eurytoma amygdali)

50 ml/100 L su

3 gün

 

* Pamukta yeşilkurta karışı Akdeniz Bölgesinde kullanılmaz.

** Pamukta iki noktalı kırmızıörümceğe karşı Ege Bölgesinde kullanılır.

*** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasası yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Pamukta iki noktalı kırmızıörümceğe karşı mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı olduktan sonra sürveylere başlanır. Zararlı yalnız tarla kenarında ve içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar ilaçlanmalıdır. Zararlının tarlanın tamamına yayılması durumunda, yapılan sürveylerde yoğunluk yaprak başına Akdeniz Bölgesi'nde 5, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 10 adet kırmızıörümceğe ulaşmış ise kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

Elma, Armut ve Ayvada elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elmada elma ağkurduna karşı bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa uygulama yapılır.

Bağda salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulaması için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 °C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Mısırda mısır koçankurdu ve mısır kurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Buğdayda süneye karşı süne tarlaya indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Buğdayda hububat hortumluböceğine karşı topraktan çıkıştan 10 gün sonra (sapa kalkma döneminde) uygulama yapılır.

Buğdayda ekin kamburböceği karşı yüzey ilaçlaması yapılır.

Patateste patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 °C'ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40'a kadar çıkmaktadır.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş İse uygulama yapılır.

Lahanada lahana yaprakgüvesine karşı tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar belirtilerine yaygın olarak rastlandığında uygulamaya karar verilir.

Zeytinde zeytin güvesine karşı zararlının çiçek dölüne ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başına yaprak ve yeni sürgünlerde % 10'dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir uygulama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı uygulama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10'unda canlı yumurta + larva olduğunda uygulama yapılır.

Antepfıstığında antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında, ilk ergin parazitolt çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Bademde badem içkurdu Birinci uygulama ilk erginler görüldüğünde yapılır. Ergin çıkış süresi, bitki koruma ürününün etki süresi ve ergin çıkış süresince meyvelerin sertleşme durumuna göre ikinci bir uygulamaya ihtiyaç duyulur.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

JUDO 5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için JUDO 5 EC 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 100 ml, 250 ml, 1 L ve 5 L’lik ambalajlarda

HARİTAYI AÇ