bitki-koruma-urunleri ali ekber

JUDO EXTRACS

JUDO EXTRA CS

Kapsül Süspansiyon (CS)

50 g/L Lambda-cyhalothrin

JUDO EXTRA CS

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Pamuk *

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

150 ml/da

larva

7 gün

Elma

Elma iç kurdu

(Cydia pomonella)

20 ml/100 L su

larva

3 gün

Bağ **

Bağ maymuncuğu

(Otiorhynchus spp.)

25 ml/100 L su

Larva

7 gün

Bağ salkım güvesi

(Lobesia botrana)

20 ml/100 L su

Larva

Mısır

Mısır koçankurdu 

(Sesamia spp.)

30 ml/da              

larva

14 gün

Mısır kurdu

(Ostrinia nubilalis)

30 ml/da              

larva

Bozkurt

(Agrotis spp.)

50 ml/da              

larva

Patates

Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

40 ml/da              

larva, ergin

3 gün

Bozkurt

(Agrotis spp.)

40 ml/100 L su              

Şeker pancarı

Şekerpancarı piresi

(Chaetocnema spp.)

25 ml/da

ergin

3 gün

Domates

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

50 ml/da              

larva

3 gün

Fındık

Fındık kurdu   

(Curculio nucum)

50 ml/da              

ergin

7 gün

Lahana

Lahana yaprakgüvesi 

(Plutella maculipennis)

25 ml/da              

larva

2 gün

Hububat

Kımıl

(Aelia rostrata)

45 ml/da

Kışlamış ergin, 2. ve 5. dönem nimf ve yeni nesil ergin 1-3 dönem nimf

50 ml/da

Larva dönemi

yeşil aksam uygulaması

14 gün

Ekin kambur böceği    

(Zabrus spp.)

20 ml/da

Satıh uygulaması

Zeytin

Zeytin sineği

(Bactrocera oleae)

30 ml/100 L su

Çiçek nesli

3 gün

Zeytin güvesi

(Prays oleae)

15 ml/100 L su

Zeytin karakoşnili

(Saissetia oleae)

30 ml/100 L su

(Larva)

Zeytin pamuklubiti

(Euphyllura olivina)

30 ml/100 L su

* Pamukta Akdeniz Bölgesi’nde kullanılmaz.

** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek, yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır. 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Elmada elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Bağda salkım güvesine karşı uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulaması için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 °C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Mısırda mısır kurdu ve mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Patateste patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 °C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40’a kadar çıkmaktadır.

Buğdayda ekin kamburböceğine karşı yüzey ilaçlaması yapılır.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Lahanada lahana yaprakgüvesine karşı tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip, her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar belirtilerine yaygın olarak rastlandığında uygulamaya karar verilir.

Zeytinde zeytin güvesine karşı zararlının çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde % 10’dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir uygulama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı uygulama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10’nunda canlı yumurta+larva olduğunda uygulama yapılır.

Zeytinde zeytin karakoşniline karşı uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Yapılan kontrollerde

80-100 cm’lik sürgünde ortalama 4-6 adet ergin dişi koşnile ulaştığında mayıs ayının sonlarından itibaren ve % 50’nin açıldığı devrede birinci uygulama, % 90’nın açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır. Ancak zararlının % 50-90 açılımının olduğu dönemde, bahçede diğer zararlılara (Zeytin kabuklubiti vs.) karşı yapılan uygulamalar bu zararlıyı baskı altına aldığından dolayı bir uygulama yeterlidir.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

JUDO EXTRA CS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için JUDO EXTRA CS ‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 250 ml, 500 ml ve 1 Lt’lik ambalajlarda

HARİTAYI AÇ