bitki-koruma-urunleri ali ekber

KITINAZ 48SC

KITINAZ 48 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

480 g/L Diflubenzuron

KITINAZ 48 SC

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Armut

Armut psillidi

(Cacopsylla pyri)

25 ml + 50 ml (yayıcı yapıştırıcı)/100 Lt su

14 gün

Elma

Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

20 ml/100 lt su

 

14 gün

 

Elma ağkurdu

(Yponomeuta malinellus)

Armut yaprak galerigüvesi (Leucoptera scitella)

Pamuk

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 ml/da

14 gün

BİTKİ KORUMA URUNUNUN KULLANMA ŞEKLİ:

Armutta armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimflerin görülmeye başlandığı ve sürgünlerin % 15'den fazlasında bulaşma görüldüğünde uygulama yapılır.

Elmada elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvalan meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elmada elma ağkurduna karşı bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa uygulama yapılır.

Elmada armut yaprak galerigüvesine karşı her ağaçtan 20 adet olmak üzere en az 5 ağaçtan, belirlenen yerlerden yaprak alınıp canlı larva sayılmalıdır. Yaprak başına 4 veya daha fazla larva varsa uygulama yapılmalıdır.

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0,5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

KITINAZ 48 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 15 olarak sınıflandırılan bir insektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için KITINAZ 48 SC ‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 15 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 250 ml ve 500 ml’lik ambalajlarda

HARİTAYI AÇ