bitki-koruma-urunleri ali ekber

MAJESTE 20EC

MAJESTE 20 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

200 g/L Esfenvalerate 

MAJESTE 20 EC

       BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Pamuk

Yeşilkurt *

(Helicoverpa armigera)

60 ml/da

(Larva)

7 gün

Pamukta yaprakpiresi

(Empoasca decipliens)

7,5 ml/da

(Nimf, Ergin)

Domates

(Tarla )

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

60 ml/da

(Larva)

7 gün

Elma

Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

5 ml/100 L su

(Larva)

7 gün

Antepfıstığı

Antepfıstığı psillidi

(Agonescana pistaciae)

20 ml/100 L su

(Larva)

7 gün

Fındık

Fındık kurdu 

(Curculio nucum)

20 ml/da

(Ergin)

14 gün

Bağ **

Salkım güvesi

(Lobesia botrana)

7,5 ml/100 L su

(Larva)

15gün

Mısır

Mısır koçankurdu

(Sesamia nonagriodes)

30 ml/da

Larva

(15 gün arayla 3 uygulama)

21 gün

Mısır kurdu

(Ostrinia nubilalis)

Yonca

Yonca hortumlu böceği

(Hypera variabilis)

50 ml/da

(Larva, Ergin)

-

    

*Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kullanılmaz.

** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Pamukta yaprakpirelerine karşı rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1’er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta, yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Elmada elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Antepfıstığında antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında, ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Fındıkta fındık kurduna karşı meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde, 10 ocakta 2’den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.

Bağda salkım güvesine karşı uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulaması için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 °C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Mısırda mısır koçankurdu ve mısır kurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

MAJESTE 20 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 3A olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MAJESTE 20 EC ‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 100 ml, 250 ml ve 1 Lt’ lik ambalajlarda

HARİTAYI AÇ