bitki-koruma-urunleri ali ekber

MATADOR 200EC

MATADOR 200 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

200 g/L Cypermethrin

MATADOR 200 EC

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Patates

Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

20 ml/da

larva, ergin

7 gün

Mercimek

Fasulye kapsül kurtları

(Etiella zinckerella, Lampides boeticus)

50 ml/da

7 gün

Baklagil tohum böcekleri (Bruchus spp.)

Nohut, Mercimek

Nohut yeşilkurdu

(Helicoverpa viriplaca)

30 ml/da

7 gün

Ayçiçeği

Yeşilkurt             

(Helicoverpa armigera)

50 ml/100 lt su

larva

7 gün

Elma

Elma içkurdu (Cydia pomonella)

25 ml/100 lt su

larva

7 gün

Yaprakbükenler (Archips spp.)

Şekerpancarı

Pancar piresi (Chaetocnema tibialis)

30 ml/da

7 gün

Kalkan böceği (Cassida spp.)

Yaprak kurtları  

(Spodoptera exiqua, Mamestra spp. Plusia gamma)

Yaprak böceği (Piesma maculata)

Bağ */**

Salkım güvesi    

(Lobesia botrana)

25 ml/100 lt su

larva

7 gün

Kelebek faaliyetleri başladığında veya larva zararı görüldüğünde ilk uygulama yapılır.

Hububat  

Ekin güvesi          

(Syringopais temperatella)

40 ml/da

Erken dönem

7 gün

* Kırmızı örümcek populasyonunu arttırdığından Ege Bölgesi’nde kullanılması sakıncalıdır.

** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Patateste patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 °C'ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40'a kadar çıkmaktadır.

Mercimekte fasulye kapsül kurtlarına karşı yeşil aksam uygulaması yapılır.

Mercimekte baklagil tohum böceklerine karşı bulaşık olduğu bilinen sahalarda çeşidin gelişmesi ve ekim zamanı göz önünde bulundurularak alt kapsüller kuru oluma girer girmez 10-14 gün ara ile 2-3 uygulama yapılarak tarla dönemindeki bulaşmalar önlenir.

Nohut ve mercimekte yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Ayçiçeğinde yeşilkurta karşı 100 bitkiden 5'inde yumurta, birinci dönem larva veya ilk zarar belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır.

Elmada elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elmada yaprakbükenlere karşı kış mevsiminde yapılan kontrollerde ağaç başına 5 adet yumurta paketi saptanan bahçelerde, erken ilkbaharda ise yaprak ve henüz açılmamış çiçek buketlerinde larva ile bulaşma oranı % 5'i geçince uygulama yapılır. İlk uygulama pembe çiçek döneminde çiçek taç yapraklarının ¾ 'ü döküldüğü zaman yapılır. Tek uygulama yeterlidir. Ancak gerekirse birinci uygulamadan 15-20 gün sonra ikinci uygulama yapılabilir.

Bağda salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulaması için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 °C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Hububatta ekin güvesine karşı bulaşma oranı % 20'den yukarı olan tarlalar mücadele programına alınır. Hububat yaprakları içinde beslenmekte olan larva boyu 2-6 mm olduğunda veya mart ayından itibaren bitkinin fenolojisine göre uygulamaya başlanmalıdır. Çeşitli nedenlerle ilaçlı mücadele gecikmiş ise larva boyları 7-10 mm olduğunda geç devre uygulamalarına yer verilmelidir.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

MATADOR 200 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 3A olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MATADOR 200 EC ‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 100 ml, 250 ml ve 1 Lt’ lik ambalajlarda

HARİTAYI AÇ