bitki-koruma-urunleri ali ekber

MATADOR 250EC

MATADOR 250 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

250 g/L Cypermetyhin

MATADOR 250 EC

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Elma

Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

20 ml/100 lt su larva

7 gün

Armut

Armut psillidi

(Cacopsylla pyri)

20 ml/100 lt su nimf ergin

(Taç yapraklar döküldükten sonra 2. ve 3. Nimf dönemlerinde uygulama yapılır.)

7 gün

Antepfıstığı

Antepfıstığı psillidi

(Agonoscena pistaciae)

25 ml/100 lt su

(Yaprakların %20’si bulaşık olduğunda ilk uygulama yapılır.)

7 gün

Kiraz

Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi)

30 ml/100 lt su ergin

7 gün

Ağaç kızılkurdu (Cossus cossus)

80 ml/100 lt su genç larva

7 gün

Hububat

Süne (Eurygaster spp.)

20 ml/da 1.-3. dönem nimf,

30 ml/da 4.-5. dönem nimf ve yeni nesil ergin

7 gün

Süs bitkileri

Nergis soğan sinekleri

(Eumerus narcissi, Merodeon eques)

80 ml/100 L su

(Tarla döneminde)

7 gün

Ayçiçeği

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

40 ml/da larva

7 gün

Domates

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

30 ml/da larva, ergin

7 gün

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

30 ml/da larva

Patlıcan

Tütün beyazsineği Bemisia tabaci)

30 ml/da larva, ergin

7 gün

Mısır

Mısır koçankurdu

(Sesamia spp.)

30 ml/da larva

(15 gün ara ile 3 uygulama yapılır. Yumurta ilk tespit edildiğinde uygulamaya başlanır.)

7 gün

Mısır kurdu

(Ostrinia nubulalis)

Şekerpancarı

Kalkan böcekleri (Cassida spp.)

30 ml/da

7 gün

Pancar piresi (Chaetocnema tibialis)

25 ml/da

Yaprak böceği (Piesma maculata)

30 ml/da

Yaprak kurtları (Spodoptera exigua, Plusia gamma, Mamestra spp.)

30 ml/da

Bozkurt (Agrotis spp.)

30 ml/da

Genel zararlılar

Çekirgeler (Locusts)

40 ml/da

7 gün

Bağ */**

Salkım güvesi

(Lobesia botrana)

20 ml/100 lt su larva

(Kelebek faaliyetleri başladığında veya larva zararı görüldüğünde ilk uygulama yapılır.)

7 gün

Mercimek

Baklagil tohum böceği (Bruchus spp.)

40 ml/da

7 gün

Mercimek, Nohut

Yeşilkurt (Helicoverpa viriplaca)

30 ml/da larva

7 gün

 

* Ege bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.

** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasası yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elmada elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Armutta armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimflerin görülmeye başlandığı, sürgünlerin % 15'ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanlarının fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Antepfıstığında antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nlmf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında, ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Kirazda kiraz sineğine karşı kaplama ilaçlamada tüm ağacın ve meyvelerin, büyük ağaçların özellikle tepe dallarının uygulanmasına dikkat edilmelidir.

Kirazda ağaç kızılkurduna karşı bulaşık bahçelerde eşeysel tuzaklar asılarak ergin çıkışları izlenir. Ergin çıkışı sonunda veya ağaç gövde kabuklarının hemen altında koloni halinde bulunan genç larvalar görüldüğü Ağustos ortası ve Eylül başı uygulamalara başlanır. Bitki koruma ürününün etki süresine göre ikinci uygulama yapılır.

Hububatta süneye karşı tarlalarda yapılan sayımlar ve değerlendirmelere göre kimyasal mücadeleye karar verilir.

Süs bitkilerinde nergis soğan sineklerine karşı bitki boyu yaklaşık 10 cm olduğunda tarlayı temsil edecek şekilde her dekar için yaklaşık 1000 soğan kontrol edilmeli ve bulaşma oranı % 5 ise mücadele yapılmalıdır. Ergin çıkışları başladığında her iki zararlı için ilk çıkıştan 10 gün sonra ilk uygulama yapılır.

Ayçiçeğinde yeşilkurta karşı 100 bitkiden 5'inde yumurta, birinci dönem larva veya ilk zarar belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır.

Domates ve patlıcanda tütün beyazsineğine karşı bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Büyük yapraklı bitkilerde her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda uygulama yapılır.

Domates, mercimek ve nohutta yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Mısırda mısır koçankurdu ve mısır kurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 3 uygulama daha yapılır.

Çekirgelere karşı rezervasyon alanlarında zararlı çekirge nimflerinin görülmeye başlanmasından ve yapılan sürveylerle uygun yoğunluğun saptanmasından sonra derhal kimyasal mücadeleye geçilir.

Bağda salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulaması için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 °C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Mercimekte baklagil tohum böceklerine karşı bulaşık olduğu bilinen sahalarda çeşidin gelişmesi ve ekim zamanı göz önünde bulundurularak alt kapsüller kuru oluma girer girmez 10-14 gün ara ile 2-3 uygulama yapılarak tarla dönemindeki bulaşmalar önlenir.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

MATADOR 250 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MATADOR 250 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda İse, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Uygulama için çok miktarda karışımlar hazırlamadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 100ml, 250 ml, 500 ml ve 1 Lt’ lik ambalajlarda

HARİTAYI AÇ