bitki-koruma-urunleri ali ekber

PANZHER

PANZHER

Islanabilir Toz (WP)

%50 Pirimicarb

PANZHER

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Turunçgil *

Turunçgil siyah yaprakbiti

(Toxoptera aurantii)

30 g/100 L su

nimf, ergin

21 gün

Turunçgil yeşil yaprakbiti

(Aphis citricola)

Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

Börülce yaprakbiti

(Aphis craccivora)

Elma

Elma yeşil yaprakbiti

(Aphis pomi)

30 g/100 L su

nimf, ergin

21 gün

Şeftali gövde kanlıbiti

(Pterochloroides persicae)

50 g/100 L su

ergin

Şerbetçiotu

Şerbetçiotu yaprakbiti

(Phorodon humuli)

50 g/100 L su

nimf, ergin

7 gün

Pamuk **

Pamuk yaprakbiti

(Aphis gossypii)

25 g/da

nimf, ergin

7 gün

Şekerpancarı

Bakla yaprakbiti

(Aphis fabae)

50 g/da

nimf, ergin

7 gün

Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

Domates

(Sera)

Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

50 g/100 L su

nimf, ergin

7 gün

Biber

(Sera)

Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

50 g/100 L su

nimf, ergin

7 gün

* Turunçgillerde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.

**Pamuk yaprak bitine karşı yalnızca Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kullanılır.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Turunçgillerde turunçgil siyah yaprak biti, turunçgil yeşil yaprakbiti, şeftali yaprakbiti ve börülce yaprak bitine karşı uygulamaya karar vermeden önce bahçedeki zarar oranları ve türler belirlenmelidir. İlkbaharda ağaçlar kontrol edilmeli ve ağaç başına ortalama 15’ten fazla sürgün bulaşıksa bahçedeki parazitoid ve predatörlere etkisi az olan spesifik afisitler kullanılmalıdır. Genel olarak uygulamalardan kaçınılmalı veya nokta uygulama yapılmalıdır. Pirimicarb etkili maddeli bitki koruma ürünleri Aphis gosspyii’ye karşı etkisizdir. Yaz aylarında uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır.

Elmada elma yeşil yaprakbitine karşı vejetasyon süresinde 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Şerbetçiotu yaprakbitine karşı kış konukçularından gelen kanatlı dişilerin uçuşları takip edilmeli ve uçuşun en yüksek noktaya ulaştığı günün izleyen bir hafta içinde ilk uygulama yapılmalıdır. Daha sonra 100 ocaktan tesadüfen seçilen birer yaprakta yapılan sayımlarda bulaşma oranı % 20 ve bulaşık yapraklarda ortalama yaprakbiti sayısı 20 ise uygulama tekrarlanmalıdır.

Pamukta pamuk yaprakbitine karşı tarla kontrollerinde yaprak biti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Tarla döneminde 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Şerkepancarında bakla yaprakbiti ve şeftali yaprak bitine karşı 25 bitkinin göbek yapraklarından biri alınır. Yaprak başına en az 25 yaprakbiti varsa uygulama yapılır. Uygulama sayısı tektir.

Domates (sera) ve Biber (sera) şeftali yaprak bitine karşı ilaçlama zamanını belirlemek amacıyla üretim alanına köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden birer adet koparılarak 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek uygulamaya karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

PANZHER adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 1A olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için PANZHER ‘in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 1A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Uygulama için çok miktarda karışımlar hazırlamadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 250 gr ve 1 Kg’lik ambalajlarda

HARİTAYI AÇ