bitki-koruma-urunleri ali ekber

PUERTO SC100

PUERTO SC 100

Süspansiyon Konsantre (SC)

100 g/L Spirotetramat 

PUERTO SC 100

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Turunçgil *

Turunçgil sarı kabuklubiti

(Aonidiella citrina)

Turunçgil kırmızı kabuklubiti

(Aonidiella aurantii)

Yaprakbitleri

Pamuk yaprakbiti

(Aphis gossypii)

Turunçgil yeşil yaprakbiti

(Aphis citricola)

75 ml/100 L su

nimf, ergin

14 gün

Armut

Armut psillidi (Cacopsylla pyri)

100 ml/100 L su nimf, ergin

21 gün

Elma

Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi)

50 ml/100 L su nimf, ergin

21 gün

Şeftali

Şeftali yaprak biti (Myzus persicae)

75 ml/100 L su nimf, ergin

21 gün

Dut kabuklubiti

(Pseudaulacaspis pentagona)

75 ml/100 L su

larva

Marul

Yaprakbitleri

Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae)

Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii)

Marul yaprakbiti (Nasonovia ribisnigri)

75 ml/da

nimf, ergin

7 gün

Biber

(Sera)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

100 ml/100 L su

larva, pupa

3 gün

Domates

(Sera)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

100 ml/100 L su

larva, pupa

3 gün

Bağ **

Unlubit

(Planococcus citri)

100 ml/100 L su

nimf, ergin

14 gün

* Turunçgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.

** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Turunçgilde kabuklubite karşı yaprak başına düşen canlı ergin ve nimf sayısı A.citrina’da 20 den fazla ise veya 100 yaprağa düşen A. aurantii miktarı 50’den fazla ise uygulama yapılmalıdır. Uygulama yazın eşeysel çekici tuzaklarda ergin sayısı maksimuma ulaştığında – ilk hareketli nimfler görüldükten yaklaşık 15 gün sonra yapılmalıdır.

Turunçgilde yaprakbitlerine karşı uygulama Mart ve Nisan aylarında ağır (bir ağaçta ortalama 15’den daha fazla sürgün bulaşıksa) bulaşmanın görüldüğünde yapılmalıdır.

Armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimflerin görülmeye başlandığı, sürgünlerin % 15'ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Elma yeşil yaprakbitine karşı vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Şeftalide şeftali yaprakbitine karşı çiçek tomurcuklarının belirmesinden, popülasyonun 3/4'ü kanatlı forma dönüşünceye değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlanıldığında uygulama yapılmalıdır.

Marulda yaprakbitlerine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda gidilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Domates (sera), Biber (sera) tütün beyazsineğine karşı bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünde girilir. Her beş adımda bir, alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Bağda unlubite karşı mücadele iki dönemde yapılır. Birinci dönem; asmanın gövdesinde kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve unlubit’in yeşil aksama doğru ilerlemeye başladığı dönemdir. Bu dönemde koruklar yaklaşık nohut büyüklüğünde olup yalnız unlubit’in görüldüğü asmalara uygulama yapılmalıdır. İkinci dönem; unlubit’in yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin tatlanmaya başladığı dönemdir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki dönemde de uygulama yapılabilir.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

PUERTO SC 100 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 23 olarak sınıflandırılan bir insektisit'tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için PUERTO SC 100'ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 23 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: 

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 250 ml, 500 ml ve 1 Lt’lik ambalajlarda

HARİTAYI AÇ