bitki-koruma-urunleri ali ekber

ROCKET 20SP

ROCKET 20 SP

Suda Çözünen Toz (SP)

%20 Acetamiprid

ROCKET 20 SP

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Pamuk

Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypi)

10 g/da nimf, ergin

-

Yaprakpiresi (Empoasca spp.)

10 g/da nimf, ergin

-

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

40 g/da larva, ergin

-

Tütün

Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae)

10 g/da nimf, ergin

10 gün

Patates

Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

6 g/da

larva, ergiN

7 gün

Domates 

(Tarla)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

30 gr/da

larva, ergin

3 gün

Domates

(Sera)

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

30 g/100 lt su

larva, ergin

3 gün

Sera beyazsineği

(Trialeurodes vaporariorum)

Antep fıstığı

Anetpfıstığı psillidi

(Agonoscena pistaciae)

20 g/100 lt su

nimf, ergin

7 gün

Elma

Elma yeşil yaprakbiti

(Aphis pomi)

20 g/100 lt su

nimf, ergin

14 gün

Karpuz

Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae)

25 g/da nimf, ergin

7 gün

Biber

(Sera)

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

30 g/100 lt su

larva, ergin

3 gün

Sera beyazsineği

(Trialeurodes vaporariorum)

Hıyar

(Sera)

Kornişon

(Sera)

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

30 g/100 lt su

larva, ergin

3 gün

Sera beyazsineği

(Trialeurodes vaporariorum)

Patlıcan

(Sera)

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

30 g/100 lt su

larva, ergin

1 gün

Sera beyazsineği

(Trialeurodes vaporariorum)

Kiraz

Kiraz siyah yaprakbiti

(Myzus cerasi)

25 g/100 L su

Nimf, ergin

7 gün

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Sistemik etkilidir. Uygulamadan kısa süre sonra bitki bünyesine geçer ve etkisini 14 ila 21 gün korur.

Pamukta pamuk yaprakbitine karşı fide döneminde seyreltmeden sonra % 50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Pamukta yaprakpiresine karşı sürveylerde 50 da’lık pamuk tarlası 4 bölüme ayrılır. Her bölümden rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1'er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alanda toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı tespit edilir. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Pamukta tütün beyazsineğine karşı beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Tütünde şeftali yaprakbitine karşı bir yaprakta ortalama 25 adet nimf+ergin görüldüğünde uygulamaya geçilmelidir. Fide döneminde zararlı görülünce uygulama yapılır.

Patateste patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 °C'ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki Zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojlk dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40'a kadar çıkmaktadır.

Domates, biber (sera), hıyar (sera) ve patlıcanda (sera) tütün beyazsineği ve sera beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Antepfısbğında antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nlmf görüldüğünde, yumurtalann büyük çoğunluğu açıldığında, ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Elmada elma yeşil yaprakbitine karşı vejetasyon süresince 100 sürgünde 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Karpuzda şeftali yaprakbitine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. Karpuz gibi büyük yapraklı bitkilerde bir yaprağa düşen yaprakbiti sayısı 10-20 adet ise uygulamaya başlamak gerekir.

Kirazda kiraz siyah yaprak bitine karşı mart-ekim ayları arasında bir ağaçta 7 adet bulaşık dal bulunduğunda uygulama yapılır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

ROCKET 20 SP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 4A olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ROCKET 20 SP ‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 4A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Uygulama İçin çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 100 gr, 400 gr ve 800 gr’lık ambalajlarda

HARİTAYI AÇ