bitki-koruma-urunleri ali ekber

SPIRONN

SPIRONN

Emülsiyon Konsantre (EC)

100 g/L Pyriproxyfen

SPIRONN

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Şeftali

Dut kabuklubiti

(Pseudaulacaspis pentagona)

50 ml / 100 lt su

Larva

14 gün

Patlıcan

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

50 ml / da

Larva

3 gün

Biber

(Sera)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

50 ml / 100 lt su

Larva

3 gün

Pamuk

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

50 ml / da

Larva

28 gün

Domates

(Sera)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

50 ml / 100 lt su

Larva

1 gün

Zeytin

Zeytin karakoşnili

(Saissetia oleae)

50 ml / 100 lt su

Larva

14 gün

Zeytin kabuklubiti

(Parlatoria oleae)

Hıyar (Sera)

Kornişon (Sera)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

50 ml / 100 lt su

Larva

3 gün

Armut

Armut psillidi

(Cacopsylla pyri)

50 ml / 100 L su

Nimf, Ergin

14 gün

Kabak

(Sera)

Tütün beyazsineği

 

(Bemisia tabaci)

50 ml / 100 lt su

 

Larva

1 gün

İncir

Kanlıbalsıra

(Ceroplasters rusci)

50 ml / 100 lt su

 

Larva

3 gün

Nar

Nar beyazsineği

(Siphoninus phillyreae)

50 ml / 100 lt su

 

Larva

3 gün

Gül

Gül koşnili

(Parthenolecanium spp.)

50 ml / 100 lt su

 

Larva

3 gün

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

Böcek regülatörü etkisini 20-30 gün korur. Larvalar ve nimflerin gelişimi engellenir ve dönem değiştirme sırasında ölürler.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Şeftalide dut kabuklubitine karşı uygulamalar birinci ve ikinci döllere karşı yapılır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Domates (Sera), Biber (Sera), Hıyar (Sera), Kornişon (Sera), Kabak (Sera) ve Patlıcanda tütün beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

 

Pamukta tütün beyazsineğine karşı beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

 

Zeytinde zeytin karakoşniline karşı uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla uygulama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek, yumurtaların aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların %50’sinin açıldığı devrede birinci, %90’nın açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

 

Zeytinde zeytin kabuklubitine karşı zararlının birinci dölüne karşı çok yüksek popülasyonlar dışında uygulama yapılmamalıdır. Zararlının ikinci dölünde ise bahçedeki zararlı yoğunluğu ve parazitlenme oranı göz önüne alınmalıdır. Uygulama, yumurtaların %50’sinin açıldığı ve birinci dönem larvaların çoğunlukta olduğu zaman yaprak ve meyvelerin tamamının ıslanabileceği şekilde yapılır. Bir uygulama yeterlidir.

 

Armutta armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimflerin görülmeye başladığı, sürgünlerin ’den fazlasında bulaşma görülmeye başladığı, tatlımsı madde akıntısının başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

 

İncirde kanlıbalsıraya karşı Mart-mayıs aylarında bahçeye köşegenler doğrultusunda girilir. Sırada veya birer ağaç atlamak suretiyle her ağacın dört yönünden rasgele alınan birer emzik kontrol edilir. Bu emziklerde bir adet bile koşnil bulunursa, emzik bulaşık kabul edilir. Bu bahçede 50-100 emzik sayılarak yüzde bulaşık emzik adedi saptanır. Bulaşık emzik adedi %5'i geçerse ve koşnilin %90'dan fazlasının açılmaya başladığı zamanda ilaçlı mücadeleye karar verilir. İlekleme tarihinden bir hafta öncesi ve ileklemeyi takip eden 10 günlük süre içerisinde ilaçlama yapılmaz.

 

Narda nar beyazsineğine karşı uygulama zamanını tespit amacıyla ilkbaharda mayıs ayı başı itibari ile etek dallardaki yaprakların alt yüzeyleri kontrol edilerek sayımlar yapılır. Yumurta, larva ve pupa sayılarının toplamı yaprak başına 10 ve üzeri ise uygulamaya karar verilir. S. phillyreae’ye nar bahçelerinde uygulama için gerekli olan yoğunluğa Akdeniz Bölgesi’nde genel olarak mayıs ayının ikinci yarısında ulaşmaktadır. Fakat bu dönemde nar bitkisi tam çiçeklenme döneminde olduğu için uygulamalar haziran ayı ilk yarısı gibi yapılmalıdır. Bu dönemde yapılacak tek uygulama zararlı ile mücadelede yeterlidir.

 

Gülde gül koşniline karşı ilkbaharda yumurtaların açılımının en yüksek olduğu dönemde, birinci dönem larvalara karşı uygulama yapılmalıdır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

SPIRONN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 7C olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SPIRONN’nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 7C harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Alkali özelliktekiler dışında birçok fungisit, insektisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 250 ml, 500 ml ve 1 lt’lik ambalajlarda

HARİTAYI AÇ