bitki-koruma-urunleri ali ekber

TAVAL 5EC

TAVAL 5 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

50 g/L Lufenuron

TAVAL 5 EC

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Pamuk

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 ml/da

larva

28 gün

Biber

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 ml/da

larva

7 gün

Mısır

Çizgili yaprakkurdu

(Spodoptera exiqua)

20 ml/da

larva

35 gün

Hıyar (Sera)

Kornişon (Sera)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 ml/100 L su

larva

7 gün

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE ETKİ ŞEKLİ:

TAVAL 5 EC kitin sentezini önleyerek etkili olan bir insektisittir. Yaprak kurtlarının larvaları üzerinde etkilidir. Temastan ziyade, mide yoluyla etki eder. TAVAL 5 EC esas İtibariyle bitki koruma ürünü uygulanmış bitki kısımlarının üzerinde kalır. Sistemik olmayıp, güçlü bir larva öldürücü bitki koruma ürünüdür. Bitki koruma ürünü uygulanmış larva uygun şekilde gömlek değiştiremez.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

TAVAL 5 EC ilk dönem ve son dönem larva üzerinde eşit şekilde etkili olmakla birlikte, haşere zararının en iyi önlenmesi bakımından larva sayısının uygulama için uygun düzeye geldiği zaman ve ilk dönemlerinde uygulama yapılması tavsiye edilir.

 

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0,5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

 

Biber, hıyar ve kornişonda pamuk yaprakkurduna karşı tarlaya köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

 

Mısır çizgili yaprakkurduna karşı 2-4 ve 4-6 yapraklı bitki gelişme dönemlerinde tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5'er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır. Erken helezon dönemi sonuna kadar mücadele yapılabilir. Ürün günün serin saatlerinde, yeşil aksam ilaçlaması şeklinde uygulanmalıdır.

 

BİTKİ TAHAMMÜLÜ:

Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

TAVAL 5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 15 olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TAVAL 5 EC‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 15 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

TAVAL 5 EC, nötr reaksiyonlu insektisitler ile karıştırılabilir. Karıştırılacak ürünün reaksiyonu bilinmiyor ise, bir numune yapılarak karışıp karışmadığı tespit edilir. Karışım iyi hazırlanmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 250 ml ve 1 L’lik ambalajlarda

HARİTAYI AÇ