bitki-koruma-urunleri ali ekber

TERASON 600FS

TERASON 600 FS

Tohum İlaçlaması için Akıcı Konsantre (FS)

600 g/L Imidacloprid

 

 

TERASON 600 FS

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Şekerpancarı

Telkurtları (Agriotes spp.)

1500 ml/100 kg tohum

Kırkayaklar (Diplopoda)

Yaykuyruklular (Collembola)

Toprak pire böcekleri (Chaetocnema spp.)

Mısır

Telkurtları (Agriotes spp.)

600 ml/100 kg tohum

Patates

Telkurtları (Agriotes spp.)

35 ml/100 kg tohum larva

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Şekerpancarı: Şekerpancarı tohumlarının rutubete olan duyarlılığı nedeniyle ve hassas bir uygulama yapabilmek için profesyonel İlaçlama düzenleri olan tohum işleme ve ilaçlama fabrikalarında uygulanacak ilaç karışım hacmi, ekipman tipine, karışımına giren diğer maddelere ve kurutma imkanlarına bağlıdır. Bu nedenle mevcut tohum İlaçlama ekipmanı talimatına uyunuz.

Mısır: 100 kg tohum için gerekli bitki koruma ürünü 1 litre suya ilave eklenir ve iyice karıştırılarak, düz bir zemine yayılmış naylon üzerindeki tohuma yarısı ilave edilerek karıştırılır, sonra diğer yarısı ilave edilir ve tekrar iyice karıştırılır. Aynı işlem kaskat ve ilaçlama bidonları için de geçerlidir. Uygulama sonrası tohumlar serilerek havalandırılır. Rutubeti düşürüldükten sonra hemen ekilmelidir.

Patates: Tohumluk patatesler düz ve sert bir zemin üzerine yayılır. 100 kg tohumluk için önerilen bitki koruma ürünü miktarı kova içerisindeki 1-1,5 litre suya ilave edilip iyice karıştırılarak pülverizatöre aktarılır. Hazırlanan karışım tohumluk patateslerin üzerine önce yarısı püskürtülerek patatesler kürekle ters yüz edilir. Sonra bitki koruma ürününün kalan yarısı püskürtülerek uygulama tamamlanır. Uygulamada dikkat edilecek husus su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat akmayacak miktarda olmasıdır. Uygulamadan hemen sonra ekim yapılacağı gibi tohumlukların nemi kuruduktan sonra çuvallanarak veya dökme olarak birkaç gün beklenebilir. Uygulama, çuvallama ve dikim sırasında lastik eldiven giyilmelidir.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

TERASON FS 600 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TERASON FS 600'ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ:

Bu ürün arılara çok zehirlidir. Özellikle çok kuru ve rüzgarlı hava koşullarında, ilaçlı tohum uygulaması sırasında ortaya çıkan tozlar sürüklenme ile taşınarak, çevredeki çiçekli bitkiler ve sularda kalıntı oluşturabileceğinden dolayı, arılar ve diğer polinatör böcekler ilaçlı tohum tozlarına maruz kalabilirler. Bu sebeple çok kuru ve rüzgarlı hava koşullarında ilaçlı tohum ekimi yapılmamalıdır. Tozlaşma amacıyla Bombus arısı kullanılan seralarda kullanmayınız.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 100 ml, 250 ml, 1 Lt ve 5 Lt’lik ambalajlarda

HARİTAYI AÇ