bitki-koruma-urunleri ali ekber

TERASON 70WS

TERASON 70 WS

Tohum İlaçlaması için Islanabilir Toz (WS

%70 Imidacloprid

TERASON 70 WS

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Şekerpancarı

Telkurtları (Agriotes spp.)

750 g/100 kg tohum

-

Kırkayaklar (Diplopoda)

Yaykuyruklular (Collembola)

Toprak pire böcekleri (Chaetocnema spp.)

Buğday

Ekin kamburböceği

(Zabrus spp.)

200 g/100 kg tohum

(larva, ergin)

-

Patates

Telkurtları

(Agriotes spp.)

30 g/100 kg tohum

(larva)

-

Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineate)

15 g/100 kg tohum

(larva, ergin)

Mısır

Telkurtları

(Agriotes spp.)

500 g/100 kg tohum

(larva)

-

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Şekerpancarı: Şekerpancarı tohumlarının rutubete olan duyarlılığı nedeniyle ve hassas bir uygulama yapabilmek için profesyonel uygulama düzenleri olan tohum işleme ve uygulama fabrikalarında uygulanacak ürün karışım hacmi, ekipman tipine, karışımına giren diğer maddelere ve kurutma imkanlarına bağlıdır. Tohum ilaçlama ekipmanı talimatına uyunuz. İlaçlama varilleri ve buna benzer ekipmanlarla yapılacak uygulamalarda gerekli su miktarı 15-20 litredir. 100 kg tohum için gerekli miktar bitki koruma ürünü, 15-20 litre suya eklenerek dibe çökmesi beklenir, sonra iyice karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Bu miktar ilaçlı eriyik 3 defada tohuma uygulanır ve her defasında karıştırılarak iyi bir kaplama sağlanır.

Buğday: Sıvı ilaçlama düzeni olan selektörlerde bir ön deneme ile ideal su miktarı bulunur. (Bu miktar 100 kg tohum için 500-800 mİ arasında değişir.) Bu husus saptandıktan sonra gerekli miktar bitki koruma ürünü, gerekli miktar su içerisine konarak uygulama yapılır. İlaçlama varili ile uygulama yapılacak ise 100 kg tohum için önerilen miktar bitki koruma ürünü 800-1000 mİ suya ilave edilir. Dibe çökmesi beklenir, sonra iyice karıştırılır. Birkaç defada ilaçlama variline ilave edilerek, her defasında varil çevrilerek homojen bir uygulama yapılır.

Patates: Tohumluk patatesler düz ve sert bir zemin üzerine yayılır. 100 kg tohumluk için önerilen bitki koruma ürünü miktarı kova içerisindeki 1-1,5 litre suya ilave edilip, ürünün dibe çökmesi beklenir. Sonra iyice karıştırılarak pülverizatöre aktarılır. Önerilen miktar suyun bir kısmı örneğin 0,5 litresi kovaya bulaşmış veya dibinde kalabilecek ürünün yıkanıp pülverizatöre aktarılması için kullanılır. Pülverizatöre aktarılan bitki koruma ürünü tohumluk patates üzerine iki defada püskürtülür. Bitki koruma ürünlü suyun yarısı, yayılmış tohumlukların üzerine püskürtüldükten sonra, tohumluk patatesler kürekle ters yüz edilir. Depoda kalan ikinci kısım bitki koruma ürünü tohumluk üzerine püskürtülerek uygulama tamamlanmış olur. Uygulamada dikkat edilecek husus su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat yere akmayacak miktarda olmasıdır. Tohumluğun cins ve büyüklüğüne göre doz sabit kalmak kaydı ile su miktarı azaltılıp çoğaltılabilir. İdeal su miktarı kalibrasyonla yani ölçümlerle bulunmalıdır. Uygulamadan sonra hemen ekim yapılabileceği gibi tohumlukların nemi çekildikten sonra çuvallanarak veya dökme olarak birkaç gün bekletilebilir. Uygulama, çuvallama ve dikim yapılırken lastik eldiven giyilmelidir.

Mısır: 100 kg tohum için gerekli bitki koruma ürünü 1,5 litre suya ilave edilir. Tohumluk düz bir zemine yayılır. İlaçlı karışımın yarısı tohuma püskürtülür ve tohum iyice karıştırılır. Uygulama varilleri yada bidonları içinde de aynı şekilde yapılabilir. Daha sonra tohumlar bir süre yayılarak nem oranı düşürülür ve hemen ekilir veya ekim zamanına kadar depoılanabilir. Rutubetli olarak depolanırsa rutubet nedeni ile sürme gücü düşer.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

TERASON 70 WS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4A olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TERASON 70 WS‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ:

Bu ürün arılara çok zehirlidir. Özellikle çok kuru ve rüzgarlı hava koşullarında, ilaçlı tohum uygulaması sırasında ortaya çıkan tozlar sürüklenme ile taşınarak, çevredeki çiçekli bitkiler ve sularda kalıntı oluşturabileceğinden dolayı, arılar ve diğer polinatör böcekler ilaçlı tohum tozlarına maruz kalabilirler. Bu sebeple çok kuru ve rüzgarlı hava koşullarında ilaçlı tohum ekimi yapılmamalıdır. Tozlaşma amacıyla Bombus arısı kullanılan seralarda kullanmayınız.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 150 gr’lık ambalajlarda

HARİTAYI AÇ