bitki-koruma-urunleri ali ekber

TRELON 65EC

TRELON 65 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

650 g/L Malathion

TRELON 65 EC

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Domates

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

200 ml/da

larva

7 gün

Fasulye

Fasulye kapsülkurdu

(Etiella zinckenella)

200 ml/da

larva

7 gün

Mısır

Pamuk çizgili yaprakkurdu

(Spodoptera exiqua)

200 ml/da

larva

7 gün

Mısır ambar zararlıları

200 ml/100 m2 alana

Kayısı

Şeftali güvesi

(Anarsia lineatella)

150 ml/100 L su

larva

7 gün

Kiraz

Kiraz sineği

(Rhagoletis cerasi)

100 ml/100 L su

ergin

7 gün

Bağ *

Unlubit

(Planococcus citri)

150 ml/100 L su

Tüm dönemlerde

7 gün

Haşhaş

Haşhaş kökkurdu

(Ceuthorrhynchus denticulatus)

200 ml/100 L su

ergin

7 gün

Hububat

Ambarlanmış hububat ve mamulleri zararlılarına karşı

200 ml/100 m2 alana

Boş depo uygulaması

Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel

Pamuk

Pamuk çizgili yaprakkurdu

(Spodoptera exiqua)

250 ml/da

larva

7 gün

Pamuk yaprakbiti

(Aphis gossypii)

100 ml/da

ergin, nimf

Yaprakpireleri

(Empoasca decipiens, Asymetrasca decedens)

170 ml/da

ergin, nimf

Susam

Susam güvesi

(Antigastra catalaunalis)

100 ml/da

larva

7 gün

Soya

Piskokulu yeşilböcek

(Nezara viridula)

170 ml/da

ergin, nimf

7 gün

Pamuk çizgili yaprakkurdu

(Spodoptera exiqua)

250 ml/da

larva

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Fasulyede fasulye kapsülkurduna karşı yeşil aksam uygulaması şeklinde uygulanır.

Mısırda pamuk çizgili yaprakkurduna karşı tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5’er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.

Kayısıda şeftali güvesine karşı uygulama zamanının saptanmasında eşeysel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı ve bitki fenolojisinden yararlanılır.

Kirazda kiraz sineğine karşı görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra 7-10 gün içinde uygulamanın yapılması gereklidir.

Bağda unlubite karşı mücadele iki dönemde yapılır. Birinci dönem, asmanın gövdesinde kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve unlubit’in yeşil aksama doğru ilerlemeye başladığı dönemdir. Bu dönemde koruklar yaklaşık nohut büyüklüğünde olup yalnız unlubit’in görüldüğü asmalara uygulama yapılmalıdır. İkinci dönem, unlubit’in yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin tatlanmaya başladığı devredir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki dönemde de uygulama yapılabilir.

Gül yaprakbitine karşı yapılan sayımlarda 100 gül sürgününün 20’sinde, sürgün ve taze yaprakların alt yüzünde yaprakbiti kolonileri görülmeye başladığı zaman uygulamaya geçilmelidir.

Haşhaşta haşhaş kökkurduna karşı mart ile nisan ortası arasında erginlerin topraktan çıkışları en yüksek yoğunluğa ulaştığı ve m2’de en az 10 adet ergin görüldüğünde, yumurta bırakmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Pamukta pamuk çizgili yaprakkurduna karşı yapılan kontrollerde 100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmış

2 yumurta paketi görüldüğünde uygulama yapılır.

Pamukta pamuk yaprakbitine karşı fide döneminde seyreltmeden sonra % 50 bulaşık fide, tarla döneminde ise

1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında kimyasal mücadele önerilir.

Pamukta pamuk yaprakpirelerine karşı surveylerde 50 da’lık bir pamuk tarlası 4 bölüme ayrılır. Her bölümden rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1’er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta, yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Susamda susam güvesine karşı zararlı ile bulaşık bitki oranı % 20 olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Soyada piskokulu yeşilböcek’e karşı 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 8 adet ergin+nimf saptandığında kimyasal mücadele uygulanır.

Soyada pamuk çizgili yaprakkurduna karşı 3 m sıra uzunluğunda 6 larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir.

 

Boş depolarda bütün yüzeyleri ıslatacak şekilde uygulama yapılır.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

TRELON 65 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TRELON 65 ECnin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 250 ml, 500 ml ve 1 Lt’lik ambalajlarda 

HARİTAYI AÇ