bitki-koruma-urunleri ali ekber

BASTON 400EC

BASTON 400 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

400 g/L Fenamiphos

BASTON 400 EC

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Muz

Kök-ur nematodu

(Meloidogyne spp.)

7,5 l/da

 

56 gün

 

Spiral nematodu

(Helicotylenchus multicinctus)

Turunçgil

bahçeleri

Turunçgil nematodu

(Helicotylenchus semipenetrans)

7,5 l/da

56 gün

Turunçgil

fidanlıkları

Turunçgil nematodu

(Helicotylenchus semipenetrans)

5 l/da

 

-

Turunçgil

fidanlıkları

Turunçgil nematodu

(Helicotylenchus semipenetrans)

200 ml/100 L su

(bandırma)

-

Domates

Kök-ur nematodu

(Meloidogyne spp.)

2,5 l/da

 

90 gün veya dikim öncesi

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Muz: Her bir muz yalağına isabet edecek doz, bir kova içerisinde 20 misli su ile seyreltilerek bitki gövdesi etrafına uygulanır ve arkadan sulama yapılır. Uygulamalar 3 ay ara ile 3 kez tekrarlanır. 1. uygulama toprak üstü akşamının 3-4 yapraklı olduğu devrede, 2. uygulama ilk muz tarağının oluştuğu devrede, 3. uygulama meyve salkımının oluştuğu devrede yapılmalıdır.

Nematodların oluşturabileceği direnci önlemek için BASTON 400 EC uygulamalardan yalnızca birinde kullanılmalı, diğer uygulamalar ruhsatlı diğer nematisitler ile yapılmalıdır.

Turunçgil bahçeleri: Ağacın yeşil aksam izdüşümü esas alınarak buraya isabet edecek bitki koruma ürünü miktarı ağacın çevresindeki toprak yüzeyine verilerek, hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Uygulama genç sürgünlerin görülmeye başladığı ilkbaharda yapılmalıdır.

Turunçgil fidanlıkları: Gerekli miktar ürün süzgeçli kova ile toprak yüzeyine verilir. Hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Turunçgil fidanları nakledilirken, hazırlanan karışıma 30 dakika süre ile bandırılır.

Domates: Ölçüm (kalibrasyon) yapılarak belli alana gidecek su miktarı bulunur. Belli alana gidecek nematisit miktarı hesaplanarak bu suya karıştırılır ve süzgeçli kova ile toprağa verilir. Arkasından rotovatör veya diğer işleme aletleri ile toprağa karıştırılır; sulanarak ürünün 15-20 cm toprağa nüfuz etmesi sağlanır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

BASTON 400 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılan bir Nematisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BASTON 400 EC ‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılamaz.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 1 L ve 5 L’ lik ambalajlarda

HARİTAYI AÇ