bitki-koruma-urunleri ali ekber

TRIPP 150EC

TRIPP 150 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

150 g/L Fosthiazate

TRIPP 150 EC

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Domates

(Sera)

Kök ur nematodu

(Meloidogyne spp.)

1 L/da

Fide dikildikten 3-6 gün önce, damla sulama şeklinde

-

Biber

(Sera)

Kök ur nematodu

(Meloidogyne spp.)

1 L/da

Fide dikildikten 3-6 gün önce, damla sulama şeklinde

-

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

TRIPP 150 EC serada fide dikim öncesin de sadece dam la sulam a sistemi ile kullanılmalıdır. Sırt pülverizatörü veya traktörle çekilen makinelerle kullanılamaz. Dekara kullanılacak olan bitki koruma ürünü miktarı esas alınarak damla sulama sisteminin doğru miktarda ürün uygulayabilmesi için kullanmadan önce kalibre edilmesi gerekir.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Bitki koruma ürünü serada damla sulama sistemi ile uygulanmalıdır. Verilen bitki koruma ürününün 10-15 cm toprak derinliğine inmesi için yeterli miktarda (dekara 500-2000 litre) su kullanılmalıdır. Aşırı su verilmemelidir. Aksi takdirde bitki koruma ürünü daha derine gider ve etki düşüklüğü görülür.

 

Domates (Sera) ve Biber (Sera) - Kök-ur Nematodu: Serada fide dikiminden 3-6 gün önce, damla sulama şeklinde, tavsiye edilen dozda 1 defada uygulanmalıdır. Dikimden sonra kullanılmamalıdır. Uygulamadan sonra damla sulama sistemi yeterli miktarda su ile yıkanmalı, bitki koruma ürünü kalıntısı kalmadığından emin olunmalıdır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

TRIPP 150 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 1B olarak sınıflandırılan bir Nematisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TRIPP 150 EC ‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 1B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmaz.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 1 lt’lik ambalajlarda

HARİTAYI AÇ