bitki-koruma-urunleri ali ekber

TRIPP 900EC

TRIPP 900 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

 

900 g/L Fosthiazate

TRIPP 900 EC

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Domates

(Sera)

Kök-ur nematodları

(Meloidogyne spp.)

500 ml/da

(Toprak yüzey uygulaması)

-

170 ml/da

(Damla sulama ile uygulama, fide dikiminden 3-6 gün önce)

Patates

Kök-ur nematodu

(Meloidogyne chitwoodi)

250 ml/da

 

49 gün

Biber

(Sera)

Kök-ur nematodları

(Meloidogyne spp.)

170 ml/da

(Damlama sulama ile uygulama, fide dikiminden 3-6 gün önce)

-

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Toprak iyi işlenmiş, keseksiz ve tavında olmalıdır. Kullanılacak organik gübre (hayvan gübresi) atılmış, serpilmiş ve toprağa kanştırılmış olmalıdır.

Toprak yüzey uygulaması: TRIPP 900 EC sera toprağına pülverizatör ile uygulanır ve uygulamadan hemen sonra sulama yapılarak bitki koruma ürününün toprağa iyice nüfuz etmesi sağlanır. Daha sonra fidelerin tarlaya dikimine geçilir.

Damlama sulama uygulaması: Serada fide dlkiminden 3-6 gün önce, damlama sulama şeklinde, tavsiye edilen dozda 1 defada uygulanmalıdır. Dikimden sonra kullanılmamalıdır.

Patateste Kök-ur nematodlarına’na karşı iki uygulama yapılması gerekmektedir.

1. Uygulama (250 ml/da dozda) ekim öncesi,

2. Uygulama (250 ml/da dozda) ise ilk uygulamadan 45 gün sonra yapılmalıdır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

TRIPP 900 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir nematisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TRIPP 900 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmaz.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 500 ml ve 1 lt’lik ambalajlarda

HARİTAYI AÇ