HERBİSİTLER

ÜRÜN AKTİF BİLEŞEN  
BALYOZE 45 EC

22,5 g/L Pinoxaden + 22,5 g/L Clodinafop-propargyl + 5,63 g/L Cloquintocet-mexyl (Safener)

BANDERILLA 70 WP

%70 Metribuzin

BARRACUDA 45 SC

450 g/L Napropamide

 

BEETUP COMPACT

129 g/L Phenmedipham + 34 g/L Desmedipham 

 

BEETUP TRIO

91 g/L Phenmedipham + 71 g/L Desmedipham + 112 g/L Ethofumesate 

 

BOXER 441 SL

441 g/L Glyphosate potasyum tuzu

 

BOXER 48 SL

480 g/L Glyphosate IPA tuzu 

 

CALAMITY

%75 Tribenuron methyl

CARTEL 45 EC

45 g/L Pinoxaden + 20 g/L Cloquintocet-mexyl (Safener)

CLAP M

340 g/L MCPA + 80 g/L Dicamba

CURRENT 240 EC

240 g/L Clodinafop-propargyl + 60 g/L Cloquintocet-mexyl (Safener)

 

DOMIN 400 SC

420 g/L Bispyribac sodium

 

ENTER 200 SL

200 g/L Glufosinate ammonium

 

FAVORITE 80 EC

80 g/L Clodinofop propargyl + 20 g/L  Cloquintocet-mexyl (Safener)

 

FIORA 120 OD

30 g/L Mesosulfuron-methyl + 90 g/L Mefenpyr-diethyl (Safener)

FORS SUPER

69 g/L Fenoxaprop-p-ethyl + 34,5 g/L Cloquintocet-mexyl (Safener)

 

GORDONN

451,4 g/L 2,4-D tri-isopropyl amin tuzu + 116,3 g/L Picloram  

 

HADES 45 WG

%30 Aminopyralid + Florasulam

HAMMER 10 WP

Chlorsulfuron

 

HOT AMIN

500 g/L 2,4-D asite eşdeğer dimethyl amin tuzu

 

KALMIS

%50 Propyzamide

 

KIRES ULTRA

40 g/L lmazamox

 

LEDA-S 915 EC

915 g/L S-metolachlor + 45 g/L Benoxacor (Safener)

LINOCEL 45 SC

450 g/L Linuron

MEKA 240 EC

240 g/L Clethodim

MEKA SUPER

116,2 g/L Clethodim

MORBIDOL 240 EC

240 g/L Oxyfluorfen

OBA 10 WP

%8,25 Bensulfuron methyl + %1,75 Metsulfuron methyl

OCTANE 480 EC

480 g/L Clomazone

PELIX 250 SC

250 g/L Quinclorac

RESORT 33 EC

330 g/L Pendimethalin

RESORT EXTRA CS

450 g/L Pendimethalin

RONIN 25 SG

%25 Rimsulfuron

SELEN

600 g/L Aclonifen

SORTI SUPER

50 g/L Quizalofop-p-ethyl

SPIDOR 25 EC

250 g/L Oxadiazon

TAYRANG

452,42 g/L 2,4-D 2-Ethylhexyl (EHE) + 6,25 g/L Florasulam

TEMPE

25,2 g/L Penoxsulam

THANKER 200 EC

200 g/L Cyhalofop butyl

TIFIS WG

 %3 Mesosulfuron-methyl + %0,6 Iodosulfuron- methyl-sodium + %9 Mefenpyr-diethyl  (Safener)

TOCA SL

480 g/L Bentazone + 22,4 g/L Imazamox

TORCH

480 g/L Dicamba

VAIN

40 g/L Nicosulfuron

VARUS 250 EC

250 g/L Flurochloridone

YONA

480 g/L Bentazone

YONA M

250 g/L Bentazone + 125 g/L MCPA

 

ZENKA FORTE

150 g/L Fluazifop-p-butyl

ZERDA 100 SL

100 g/L Clopyralid

HARİTAYI AÇ